הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה לארכיטקטורה
ובינוי ערים, בניין סגו
קרית הטכניון, חיפה, 32000
טלפון, 04-8294003
office@ar.technion.ac.il