member-academic-staff-he

תגית כלימור

תגית כלימור
חבר הוראה בכיר נלווה
tagit@kkarc.com

תגית כלימור היא אדריכלית המשלבת פרקטיקה עם מחקר אקדמי ואמנות. תגית היא מייסדת ושותפה במשרד אדריכלים קנפו כלימור אדריכליםומרצה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון משנת 1982. תגית החלה בהוראת סטודיו לתכנון האדריכלי ובשנת 2009 יזמה קורס 'קיימות בראיה כוללת'לתואר שני בטכניון במסגרת התמחות בבניה ירוקה. הקורס מבטא את חזונה האישי בקידום תפישה הוליסטית לסביבה מקיימת, ובחיזוק הקשרים הבין-תחומיים שיתרמו למתן פתרונות סביבתיים כוללים.

במהלך שנות פעילותה תגית אחראית לתכנון מגוון רחב של עבודות תכנון הכולל מבני ציבור, מוסדות חינוך, מבני הייטק, מגורים ועיצוב ותכנון עירוני. בעבודתה האדריכלית ניתן דגש על פיתוח רעיונות וכלי ביטוי אדריכליים, הנותנים מענה לסוגיות טכנולוגיות, תרבותיות וסביבתיות.

עבודותיה זכו לפרסים וציונים לשבח, פורסמו בכתבי עת מקצועיים רבים והוצגו בתערוכות בארץ ובעולם.

תגית כלימור היא בוגרת תואר ראשון ושני באדריכלות ובינוי ערים בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון.