member-academic-staff-he

דניאל שפר

דניאל שפר
פרופסור אמריטוס
סגו 614

פרופסור דניאל שפר (PhD) הינו כלכלן עירוני ואזורי עם התמחות בנושאי כלכלת תחבורה וכלכלת סביבה.

הוא לימד בטכניון למעלה מ- 30 שנה ובעבר כיהן בתפקיד הרם של כלכלן בכיר במחלקת המחקר של הבנק העולמי בוושינגטון. כיהן 3 פעמים כדיקן הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ו-5 שנים כראש המכון לחקר התחבורה בטכניון.  פרופסור שפר ביצע עבודות מחקר והנחה מעל 80 עבודות מחקר של משתלמים לתארים מגיסטר ודוקטור בנושאי תכנון וכלכלה עירונית ואזורית, כמו כן פרסם מספר גדול של דוחות מחקר ומאמרים שראו אור בכתבי עת בינלאומיים יוקרתיים. פרופסור שפר פרסם מספר ספרים, פרקים בספרים, ומעל 100 מאמרים.