member-academic-staff-he

פרופ"ח אסף שוורץ

אסף שוורץ
פרופסור חבר
048294106
סגו 605
אקולוגיה

ראש מסלול אדריכלות נוף

אסף קיבל את התואר הראשון במדעי החיים וגיאוגרפיה 2003 (בהצטיינות) ואת התואר השני באקולוגיה 2007 מהאוניברסיטה העיברית בירושלים. לאחר מכן השלים את עבודת הדוקטורט באקולוגיה עירונית בסורבון ובמוזיאון לטבע בפריז 2012 (בהצטיינות). עבודת הדוקטורט של אסף זכתה בפרס אירופי לתזות החוקרות את המגוון הביולוגי ובמקום הראשון למצגות סטודנטים בכנס של הפדרציה האקולוגית האירופאית (EEF). עם סיום הדוקטורט חקר אסף את הקשר בין המגוון הביולוגי ושירותי המערכת בפוסט-דוק במוזיאון לטבע ולאחר מכן פוסט-דוק נוסף בתכנון שימור נוף באוניברסיטת קנט באנגליה.

נושאי מחקר: פעולות האדם הביאו לדחיקת מינים לסף ההכחדה ומעבר לכך, מה שגרם לפגיעה חמורה במגוון הביולוגי (biodiversity crisis). אסף חוקר כיצד פעילות אנושית משפיעה על הסביבה הטבעית, אך גם מהם היתרונות הכלכליים והאחרים בשמירה על הטבע. זאת במטרה לנסות ולהציע פתרונות לתכנון וניהול בר-קיימא של סביבות מופרות (שטחים חקלאיים, ערים) וטבעיות (שמרות טבע) לרווחתם המשותפת של האדם והטבע. לפיכך, מחקר זה הינו רב-תחומי ומשלב אקולוגיה עם תחומי דעת שונים כמו גיאוגרפיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה ותכנון

האתר של אסף: https://shwartzlab.wixsite.com/website

  • תחומי מחקר

    פעולות האדם הביאו לדחיקת מינים לסף ההכחדה ומעבר לכך, מה שגרם לפגיעה חמורה במגוון הביולוגי (biodiversity crisis). אסף חוקר כיצד פעילות אנושית משפיעה על הסביבה הטבעית, אך גם מהם היתרו

  • הערות

    שעות קבלה ימי חמישי 13:30-14:30 , בתיאום מראש.