member-academic-staff-he

ד"ר דפנה פישר-גבירצמן

דפנה פישר-גבירצמן
פרופסור משנה
048294031
סגו 508

ראש מסלול הסמכה ארכיטקטורה

דפנה פישר-גבירצמן היא פרופסור משנה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. בעבר היתה פרופסור משנה במחלקה לעיצוב פנים מבנה וסביבה במכללת שנקר לעיצוב והנדסה. דפנה בוגרת הפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ושם גם סיימה את תואר המגיסטר והדוקטורט דפנה מרכזת ומלמדת מספר קורסי חובה בפקולטה. מרכזת ומלמדת סטודיו מבני ציבור לשנה ג', מרכזת ומלמדת סטודיו המבוא לעיצוב פנים לשנה ב' ואחראית ומלמדת סטודיו תמאטי לשנה ד' עם דגש על התערבות והחיאה של מבנים קיימים. תחום המחקר המרכזי שלה מתמקד בשיטות כמותיות לניתוח ויזואלי הנותנות אינדיקציה על היבטים סובייקטיביים, עם דגש על המרחב העירוני אך גם על חללי פנים. בנוסף היא מפתחת מחקר בתחום התערבות במבנים קיימים והיבטים בעיצוב פנים. היא פירסמה מאמרים רבים בעיתונים מקצועיים מובילים, כמו: Environment and Planning B, Urban Design International, Architectural and Planning Research והציגה את עבודתה בכנסים בינלאומיים רבים. קיבלה פרסים רבים וקיבלה מענק מחקר יוקרתי מ UNESCO. הוזמנה כחוקרת אורחת למספר אוניברסיטאות כמו: Helsinki University of Technology, Finland, The Royal Danish Academy of Fine Arts, University Degli Studi Di Trieste, Barcelona School of Architecture, E.T.S.A.B.University of Brighton. School of Architecture and Design, Faculty of the Built Environment, University of the West of England והיתה מנחה אורחת בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת טקסס באוסטין, ארה"ב. רבים מהסטודנטים שלה זכו בפרסים מטעם הטכניון ופרסים ארציים והציגו בתערוכות מצטיינים בטכניון ובמקומות שונים בארץ. בנוסף לפעילותה האקדמית היא עוסקת בפרקטיקה ועבודותיה פורסמו בעיתונים מקצועיים.

  • תחומי מחקר

    שיטות כמותיות המבוססות על עקרונות הראיה (Visual Analysis) לניתוח המרחב העירוני ולניתוח חללי פנים.החייאה, התערבות ומיחזור מבנים קיימים.ארכיטקטורה ועיצוב פנים –ניתוח צורני, מחוללי עיצוב תהליכים ושיטות.

  • הערות

    שעות קבלה: ימי ד' 10:00-12:00, במזכירות לימודי הסמכה, חדר 311, בניין אמאדו