member-academic-staff-he

פרופ"ח פנינה פלאוט

פנינה פלאוט
פרופסור חבר
048294035
PNINAPL1@GMAIL.COM
סגו 601

פרופסור חבר מן המניין בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ועמיתת מחקר בכירה במרכז לחקר העיר והאזור בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון (משנת 2000 ועד היום). ראש המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון ( 2006-2008). תארים אקדמיים PhD - אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב, המחלקה לתכנון ערים ואזורים. MSc - הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, מגיסטר בתכנון ערים ואזורים. BSc - הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל, הפקולטה להנדסה אזרחית.

  • תחומי מחקר

    מדיניות ותכנון של תחבורה ושמושי קרקע, השפעת השקעות בתחבורה וטלקומוניקציה על פיתוח כלכלי, עירוני ואזורי ועל היבטים סביבתיים, תחבורה והמבנה העירוני, ממשק בין תכנון עירוני וקידום בריאות.