member-academic-staff-he

פרופ"ח אלונה נצן-שיפטן

אלונה נצן-שיפטן
פרופסור חבר
048294048
סגו 507

אלונה נצן-שיפטן היא ראש המרכז למורשת הארכיטקטורה. מלמדת היסטוריה, תיאוריה וביקורת של ארכיטקטורה בהקשרים בין-תרבותיים עם דגש על התרבות האדריכלית שלאחר מלחמת העולם השנייה. מחקרה מתמקד בעיר ירושלים ובמודרניזמים ישראלים, כמו גם בשאלות של לאומיות, פוסט-קולוניאליזם, היסטוריוגרפיה, מורשת תרבותית וגלובליזציה. עבודתה נתמכה בין השאר על ידי MIT, המרכז ללימודים מתקדמים בתרבות הויזואלית בוושינגטון (CASVA), תכנית מרכז גטי ואוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס (Getty/UCLA), הקרן הלאומית למדעים (ISF), ומכון פרנקל ללימודי יהדות מתקדמים באוניברסיטת מישיגן. מחקריה על אריך מנדלסון, I.M. Pei, "ירושלים המאוחדת", תל אביב המולבנת, היסטוריוגרפיה ומורשת מודרנית ועתיקה פורסמו בכתבי עת כגון תיאוריה וביקורת, אלפיים, Architectural History, Perspecta, TDSR, ובמבחר גדול של קבצי מאמרים. נצן-שיפטן חברה במועצות המנהלים של האגודה להיסטוריונים של הארכיטקטורה בארה"ב SAH)), של הרשת האירופאית להיסטוריה של האדריכלות (EAHN) , ושל הארגון ללימוד סביבות מסורתיות( IASTE) . היא מרצה ברחבי העולם ושותפה לוועדות מדעיות של כנסים מרכזיים כגון DOCOMOMO ו-EAHN, בנוסף לשיתופי פעולה עם עמותת האדריכלים ובתי הספר לאדריכלות בישראל. כתב העת לספרה הקרוב נקרא זמנית Seizing Jerusalem: Architecture as Cultural Politics 1967-1977.

  • תחומי מחקר

    מודרניות ומודרניזם: היסטוריה, תיאוריה וביקורת של ארכיטקטורה במאה העשרים ואילךתרבות אדריכלית לאחר מלחמת העולם השנייה: דגש על ישראל וארצות הבריתהפוליטיקה של האדרכיטקטורה: לאומיות, אורינטליזם, פוסט-קולוניאליזם וגלובליזציהארכיטקטורות ישראליות בהיסטוריה

  • הערות

    שעות קבלה: יום ב' 14:30-16:30, בתיאום מראש.