member-academic-staff-he

פרופ"ח קרל מרטנס

קרל מרטנס
פרופסור חבר
048294060
סגו 516

ראש מסלול תכנון עירוני ואזורי

קרל מרטנס הוא בעל תואר ראשון ותואר שני בתכנון ערים (1986-1991) ותואר שלישי במדעי המדיניות (2000), כולם מאוניברסיטת Radboud, ניימכן, הולנד. בשנים 2000-2002 היה עמית ליידי דיוויס בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון וחקר תחבורה בת קיימא. בין השנים 2002-2006 עבד כעמית מחקר במעבדת הסימולציה הסביבתית באוניברסיטת תל אביב. בחלק מתקופה זו עבד גם כמנכ"ל תחבורה היום ומחר - הארגון הישראלי לתחבורה בת קיימא בישראל. בשנת 2006 עבר ד"ר מרטנס להולנד, שם קבל משרה באוניברסיטת Radboud, ניימכן, תחילה כפרופסור משנה ומאוחר יותר כפרופסור חבר. הוא עדיין משלב את עבודתו בהולנד עם התפקיד הנוכחי שלו בטכניון. בשנת 2014 נבחר ד"ר מרטנס למומחה תחבורת השנה בהולנד, בין השאר בשל עבודתו מעוררת ההשראה על צדק ותחבורה. לאחרונה הוענקה לו מלגת חנין, מלגה יוקרתית המוענקת לאקדמאים בעלי פוטנציאל להפוך למובילים בתחומם. תחומי המחקר העיקריים של ד"ר מרטנס כוללים את יחסי הגומלין שבין צדק ותחבורה, הזיקה בין תחבורה ושימושי קרקע, מדיניות חניה ודמוקרטיזציה של ממשל.

יחד עם צוות של עמיתים בינלאומיים, הוא יזם פרוייקט ניתוח צדק תחבורתי (TEA) במסגרת תוכניתEU COST של האיחוד האירופי. הפרוייקט מכנס יחד מומחים אירופיים בתחום של הערכת פרויקט תחבורה, הערכת הוגנות, כלכלת תחבורה ודפוסי נסיעות, על מנת לפתח גישה חדשנית לשילוב צדק בהערכת תוכניות ופרויקטים בתחבורה.

בימים אלה מסיים ד"ר מרטנס את הספר שכותרתו "צדק תחבורתי: עיצוב מערכות תחבורה הוגנות ", שיצא לאור בשנת 2016 בהוצאת רוטלדג‘.

  • תחומי מחקר

    תחומי המחקר העיקריים של ד"ר מרטנס כוללים את יחסי הגומלין שבין צדק ותחבורה, הזיקה בין תחבורה ושימושי קרקע, מדיניות חניה ודמוקרטיזציה של ממשל