member-academic-staff-he

מיכל יוקלה

מיכל יוקלה
מרצה בכיר נלווה
03-6096961
http://studiomia.co.il/

אדריכלית מיכל יוקלה בעלת תואר ראשון (1998) ושני (2010) מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מיכל משלבת בין שלוש פנים של העיסוק התכנוני: פרקטיקה, הוראה ומחקר.

פרקטיקה - בשנת 2008 הקימה מיכל את סטודיו מיא  www.studiomia.co.il. הסטודיו עוסק בתכנון מבני ציבור ומגורים, בהם מבני מחקר ומעבדות, מבני חינוך והשכלה, מבני משרדים ופרויקטי מגורים ובנייה רוויה. עד לפתיחת סטודיו מיא הייתה מיכל ראש צוות תכנון במשרד "רני זיס אדריכלים" והתמחתה בתכנון מבני ציבור ומלונאות. בשנת 2005 הקימה ומאז ניהלה את הסניף בניו יורק והייתה ראש צוות תכנון לפרויקט שיפוץ מלון פלאזה. לאורך השנים זכתה מיכל במספר פרסים על עבודתה התכנונית, בהם פרס ליאון רייסקין עבור פרויקט הגמר "זיכרון עירוני בכיכר מוגרבי" (1999) ופרס בתחרות פומבית ע"ש אטיאס "שתי ערים וים" (2010). מיכל הציגה פרויקטים בתערוכות שונות, בהן תערוכת 40/40 לאדריכלים צעירים.

הוראה - מאז 2008 מיכל מלמדת בפקולטה קורסים שונים בהם : סטודיו תכנון (שנים ב', ג', ד'), מבוא לעיצוב עירוני, דיור בר השגה, דיור והתחדשות עירונית.

מחקר - מיכל הייתה שותפה למחקרים בנושאי דיור לרשויות מקומיות ולמנהל התכנון. המחקרים נעשו ופורסמו ע"י המרכז לחקר העיר והאזור שבטכניון.

  • תחומי מחקר

    עיצוב עירוני, דיור ומגורים, תכנון עם קהילה, התחדשות עירונית, דיור בר השגה