member-academic-staff-he

ד"ר יעל אלואיל

יעל אלואיל
מרצה בכיר
048294056
סגו 503

אדריכלית ד"ר יעל אלואיל היא היסטוריונית של הארכיטקטורה ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. תחומי המחקר שלה כוללים: מגורים ומדינת הלאום החל במאה ה-18, הפרדה והדרה במרחב העירוני והביתי, היסטוריה של הארכיטקטורה בקונטקסט של 'המהפך המרחבי במדעים', ושיטות מחקר בהיסטוריה של ארכיטקטורה. בין הפרסומים שלה כלולים מאמרים בכתבי העת CITY, Traditional Dwellings and Settlements Review, International Journal of Islamic Architecture  והאוסף Heterotopia and the City: Public Space in a Post-civil Society. יעל היא בוגרת דוקטורט בהיסטוריה של ארכיטקטורה מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי (2011), וערכה את מחקר הפוסט-דוקטורט שלה במכון טרומן באוניברסיטה העברית (2012-13), שם היא ממשיכה לכהן כעמיתת מחקר. יעל בעלת תואר ראשון (2000) ותואר שני (2006) באדריכלות מהטכניון.

  • תחומי מחקר

    היסטוריה ותיאוריה של ארכיטקטורה, מגורים כאדריכלות מהפכנית