member-academic-staff-he

ד"ר שלי כהן

שלי כהן
פוסט דוקטורט

ד"ר שלי כהן היא אדריכלית, אוצרת וחוקרת. המחקר שלה לקראת פוסט דוקטורט בוחן היבטים מרחביים של יחסי משפחה, עבודה וטיפול ביתי בעת זקנה.  אדריכלות המגורים נבחנת מנקודת מבט של שלושה תהליכים חברתיים עולמיים: הזדקנות האוכלוסייה, הגירת עבודה, ושינויים במבנה המשפחה. תהליכים אלו מעצבים משלהי שנות ה-80 צורת מגורים חדשה בישראל של זקנים עם מטפלים.

עבודת הדוקטורט של כהן עוסקת בקשר בין המושגים האתי, החברתי והאסתטי לבין מגמה אדריכלית צעירה יחסית, מן העשורים האחרונים במערב ובישראל שמאופיינת במעורבות חברתית של אדריכלים. המחקר בוחן יוזמות של אדריכלים שמצטרפים ליוזמה אזרחית או עירונית של פרויקטים עבור מגוון קבוצות מוחלשות בישראל, כמענה לצרכים תכנוניים שהרשויות והשוק מזניחים או אינם ממלאים.

שלי כהן אצרה את סדרת התערוכות "מקומי "בגלריה בבית האדריכל ביפו שעסקה בהיבטים חברתיים של המרחב הישראלי. היא ערכה את הספרים והקטלוגים הבאים: "ארץ מקלט: התגוננות אזרחית בנויה," 2010 (אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, הגלריה האוניברסיטאית לאמנויות ע"ש גניה שרייבר), בשיתוף עם טולה עמיר, ניר רותם, דפנה לוין ואופיר זינטי. "מקומי, 10 תערוכות, גלריה בבית האדריכל," 2008 (עמותות אדריכלים מאוחדים בישראל), "צורות מגורים: אדריכלות וחברה בישראל," 2007 (חרגול ועם עובד), בשיתוף עם טולה עמיר  ו"הפרדה: הפוליטיקה של המרחב בישראל," 2007, (חרגול ועם עובד) בשיתוף עם חיים יעקובי.