member-academic-staff-he

ארכ' דן פרייס

דן פרייס
מרצה בכיר
derprice@gmail.com
סגו 505

דן פרייס הוא אדריכל עם נסיון רחב בתכנון ובניה בארץ. בשלושים וחמש שנות פעילות דן השתתף בתכנון של בנינים איקוניים, מבית המשפט העליון בירושלים למוזיאון אורי גלר ביפו, מקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה למבנים בודדים בקמפוס  המרכז הבינתחומי בהרצליה ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

במקביל לעשיה מקצוית דן ערך מחקר רבות שנים עם שותפו המקצועית, עדה כרמי-מלמד, בנושא אדריכלות בארץ בתקופת המנדט הבריטי. דן ממשיך לחקור נושאים אקדמיים ומקצועיים, לתכנן, ללמד ולכתוב על אתגרים של אדריכלות בארץ היום.

 • תחומי מחקר

  • אדריכלות בארץ במאה ה-20
  • השיכון הציבורי בארץ
  • דיור שיתופי עכשיוי
  • חומרים וטכנולוגיות בניה
  • אתגרים והזדמנויות בפראקטיקה המקצועי  היום