member-academic-staff-he

אריאל בלונדר

אריאל בלונדר
מרצה נלווה
0527345545
http://www.amalgama.co.il
אריאל בלונדר היא אדריכלית, המשלבת עבודה אקדמית יחד עם עשיה מקצועית מגוונת אשר נעה מתכנון
אדריכלי, מרחבי חוץ ועד לסביבות תוכן, תערוכות, מרחבים חושיים לבעלי צרכים מיוחדים, פיתוח טקסטיל ועוד.
אריאל היא בוגרת הטכניון לתואר ראשון, ותכנית ה Emtech לתואר שני ב-AA בלונדון. כיום היא סטודנטית
לתואר שלישי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, ובמסגרת מחקרה בהנחיית פרופ׳ יאשה גרובמן
ופרופ׳ יהודה קלעי היא עוסקת במחקר חומר אדריכלי-ניסויי, בדגש על חומרים מרוכבים. במחקרה היא טבעה את
המונח "חומריות טקסטילית", והיא בוחנת את הפוטנציאל הטמון בהטמעתו בעיצוב וייצור חומרים מרוכבים
ליישומים אדריכליים, כאשר נשענים על סגולותיו הייחודיות של הבד. זאת, במטרה להתגבר על מכשולים מהותיים

ליישומים האדריכלים בחומרים מרוכבים פולימריים כיום. בשנים האחרונות לימדה במוסדות אקדמיים רבים בארץ

בלימודי אדריכלות ועיצוב לתואר ראשון ושני, וכיום היא מלמדת בפקולטה כמרצה נלווה.
					
  • תחומי מחקר

    מחקר יצירתי בחומר, חומרים מרוכבים, טקסטיל, תכנון פרמטרי, ייצור דיגיטלי