member-academic-staff-he

פרופ"ח טל אלון - מוזס

טל אלון - מוזס
פרופסור חבר
048294049
סגו 517

טל אלון מוזס היא אדריכלית נוף ופרופ"ח בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. היא משמשת כראש המסלול לאדריכלות נוף בטכניון ומלמדת סטודיו וקורסים המתמקדים בהסטוריה ובתיאוריה של אדריכלות הנוף. בעלת תואר מסטר מאוניברסיטת ברקלי ודוקטורט מהטכניון. תחומי המחקר שלה עוסקים בהיסטוריה של ייצור ועיצוב הנוף בישראל החל מראשית המאה העשרים ועד היום. בין הנושאים עליהם כתבה: יצירת תרבות גננית ורנקולרית בתל אביב, אדריכלות נוף וחקלאות עירונית בישראל, תכנון ועיצוב גנים לאומיים, גני זכרון ופארקים גדולים בישראל.

רשימת הפרסומים של פרופ"ח אלון-מוזס

  • תחומי מחקר

    נוף וזהות לאומית, היבטים תרבותיים של קיימות, אדריכלות נוף בישראלנופי תרבות, היסטוריה ותיאוריה באדריכלות נוף

  • הערות

    שעות קבלה: יום שני בשעות 12:00-13:30, בחדר יעוץ קומה שניה אמאדו.