פרופ’ גאיה קרמלינו ופרופ’ יעל אלואיל: כתיבת היסטוריה אדריכלית של מגורים

פרופ’ גאיה קרמלינו ופרופ’ יעל אלואיל: כתיבת היסטוריה אדריכלית של מגורים

סדרת מפגשים על כתיבה ופרסום של היסטוריה אדריכלית של מגורים