ד”ר אהוד בלפרמן: משחקיות ותכנון, המצב המשחקי כמחולל החוויה היצירתית בסטודיו האדרכלי כמרחב פוטנציאלי

ד”ר אהוד בלפרמן: משחקיות ותכנון, המצב המשחקי כמחולל החוויה היצירתית בסטודיו האדרכלי כמרחב פוטנציאלי

הרצאת קולוקוים