אדריכל מאור רויטמן משרד MKR : חומר ומחשבה

אדריכל מאור רויטמן משרד MKR : חומר ומחשבה

מאור רויטמן

אדריכל מאור רויטמן משרד MKR

 14:00

https://technion.zoom.us/j/93623330346