דבר הדיקן

אישההפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים היא בית לארבעה מסלולים, אשר יחדיו מכשירים בעלי מקצוע המכסים את כל טווח התכנון והעיצוב של המרחב הפיזי הסובב: מהמיקרו ועד המקרו, מעיצוב פרט בניין, תכנון הבית, הגן, הרחוב, השכונה והעיר, עד לתכניות ארציות וקווים מנחים למדיניות. לכל אחד מהמסלולים ידע דיסציפלינרי משלו והכשרה לפרקטיקה מובחנת, אך יחד עם זאת גבולותיהם פתוחים וקיומם זה בצד זה תורם לייחוד הפקולטה ולהעשרתה.

החינוך המקצועי בכל המסלולים  מבוסס על התנסות אינטנסיבית בסטודיו בצד לימודים תיאורטיים, ומכוון תמיד אל האדם, הקהילה והציבור, על עולמותיהם, צרכיהם וערכיהם. לצורך זה טווח היצירה הרחב מעוגן בהקשרים חברתיים ותרבותיים, טבעיים וסביבתיים, חומריים וטכנולוגיים, כלכליים ומשפטיים, במטרה לתרום לעולם טוב יותר, צודק ובר-קיימא.

הפקולטה לארכיטקטורה נוסדה ב-1924.  חלק הארי של מתכנני הארץ, נותני צורתה ואופייה בגרו בה. בכל דור ידעה הפקולטה להתחדש ולקבל על עצמה את אתגרי הזמן. מאז שנות החמישים של המאה ה-20 נערכים בה מחקרים רבים על ידי חברי הסגל והסטודנטים לתארים מתקדמים. כיום פועלים בה שלושה מרכזי מחקר וארבע מעבדות מחקר, שמספרן ילך ויגדל. מגמה זו עולה בקנה אחד עם שיכלול ההכשרה המקצועית לכדי לימודים לתואר שני, וריבוי האפשרויות להתמחויות מקצועיות ומחקריות, כמקובל בטובות שבאוניברסיטאות.

לנוכח אופק השינוי המואץ של המאה העשרים ואחת – העירוניות המוגברת, השינויים האקלימיים, המתח בין הגלובאלי ללוקאלי, הפיתוח המדעי והטכנולוגי, ושילוב העולם הממשי והווירטואלי, עוסקת הפקולטה לארכיטקטורה בחיבור בין תכנון ועיצוב לבין מחקר, תוך שימוש בכלים עדכניים וידע עכשווי, ובבחינת השרשת המחקר בתכנון והעשרת התכנון ברובד מחקרי, כשני פנים של מטבע אחד.

הכשרת המתכננים, המעצבים, החוקרים ומנהיגי המחר בתחום התכנון הסובב מחייבת התייחסות רבת דמיון ורלוונטית לסיכויים ולסיכונים המורכבים של תקופתנו.  ולכן הפקולטה, כקהילה יוצרת, משכללת את הצטיידות הסטודנטים במצע איתן ויסודי בידע דיסציפלינרי. על בסיס זה נפתחים עבורם בהתמדה אפיקים חדשים לתכנון, להמצאה ולפיתוח, תוך טיפוח כוחות ביקורתיים. כל אלו מקודמים בפקולטה על ידי תכנון ועיצוב המבוססים על מחקר חדשני ומגוון, תוך עידוד והצפה של ידע הנוצר בסטודיו באמצעות התכנון והעיצוב.

 

איריס ערבות

פרופסור ודיקנית הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים