תערוכת בוגרים 2021: ארכיטקטורה ואדריכלות נוף

תערוכת הבוגרים.ות באדריכלות נוף ובארכיטקטורה מהווה סיכום של ארבע (נוף) או שש (ארכיטקטורה) שנות הוראה במסלול. במשך הלימודים רכשו הסטודנטיות והסטודנטים ידע, שיטות חשיבה וכלים, וגיבשו לעצמם תפיסת חיים מקצועית. פרויקט הגמר מהווה סיכום של תקופה זו ואמור לשקף את תפיסת העולם ויכולות ההבעה והחשיבה האדריכלית של הבוגרים.

בשנים האחרונות חידשנו את תוכניות הלימודים באדריכלות נוף ובארכיטקטורה. במסלול לאדריכלות נוף חודש הסילבוס של קורסים רבים והושם דגש על שימוש בכלים ובטכנולוגיות מתקדמות ועודכן מערך הקורסים התומכים של הסטודיו. במסלול לארכיטקטורה יישמנו תוכנית לימודים חדשה המקנה תואר שני מקצועי. התוכנית החדשה משקפת את התפיסה שעל מנת להתמודד עם האתגרים שמציב המקצוע,  על הסטודנטיות והסטודנטים לארכיטקטורה לרכוש ידע ובגרות מקצועית בהיקף העולה על הניתנים בלימודי תואר ראשון.

העבודות המוצגות בתערוכה זו משקפות את תוצאות שינויים אלה. כל אחד מפרויקטי הגמר בתערוכה מציג באופן אדריכלי עמדה ביקורתית בתחום מסוים. כל פרויקט מנסה לבחון את הקיים ולהציע אלטרנטיבה עיצובית התורמת לשלומות ולעתיד טוב יותר.

מגפת קורונה והשפעותיה החברתיות נוכחות גם בתערוכה זו. מהלך הלימודים השתבש והשתנה. במובן רחב יותר, המגפה יצרה, לפחות לפרק זמן, שינוי דרמטי באופן שבו אנו חיים ו״צורכים״ את המרחב. הפרויקטים בתערוכה זו מתייחסים, בחלקם, למגפה ולהשלכותיה, ומשקפים תגובה ראשונית לשינויים החברתיים שעשויים להתרחב.

מכיוון שנושא העבודות בפרויקט הגמר נקבע בדרך כלל בידי הסטודנטיות והסטודנטים, העבודות בתערוכה מהוות גם ראי לתחומי העניין והתחומים בהם ניכר צורך רחב להציע שינוי. בכך הן מהוות מבט חדשני ותחזית מעניינת לעתיד הדיסציפלינה.

אני מאחל הנאה ועניין בצפייה בתערוכה זו, ולבוגרות ולבוגרים הצלחה בחיים המקצועיים.

פרופ׳ יאשה גרובמן, דיקן הפקולטה

צילום: חיים זינגר

דימויים: אסמא אבורייא, שמרית בר-אור, ליבנה פורמנסקי, עמית צדיק

קבוצות הסטודיו

פרויקטי הגמר