הקהילה המחקרית לסוציו־אקולוגיה בטכניון

הקהילה המחקרית לסוציו־אקולוגיה בטכניון

קהילת המחקר הסוציו־אקולוגית בטכניון חוקרת יחסי גומלין בין האדם לטבע תוך שימוש רחב של גישות רעיוניות ומתודולוגיות. אנו קהילה מגוונת של חוקרים וסטודנטים המוכשרים כאקולוגים, מנתחי מדיניות, גיאוגרפים, אנתרופולוגים, מתכננים, אדריכלי נוף ועוד.  המחקר שלנו מונע מדאגה מההתדרדרות הסביבתית המהירה ברמה המקומית והגלובאלית, כמו איומי שינוי אקלימי, אובדן מגוון ביולוגי ואובדן משאבי טבע. אנו מוטרדים בעיקר בשל קצב ההתדרדרות הסביבתית העולה המאיים על חיי האדם ורווחתו על פני כדור הארץ. לאור זאת, המטרות שלנו הן להבין טוב יותר את האופן בו תופס האדם את הטבע ואת האיומים הסביבתיים, ולפתח מדיניות שתדע להתמודד עם איומים אלו.

כקבוצת מחקר סוציו־אקולוגית, אנו מתמקדים ביחסי הגומלין שבין מערכות אנושיות חברתיות למערכות האקולוגיות. מחקרים אחרונים כוללים הערכת תפיסות אנושיות של נוף ביחס לתנאים אקולוגיים ולממשק ניהול, יחסי גומלין בין בני אדם לחיות בר במרחב העירוני, ההשפעה של תכנון על אובדן שטחים פתוחים במרחב העירוני, הערכה ומיפוי של שירותי מערכת תרבותיים, וחוסן סוציו-אקולוגי בהתמודדות עם אסונות כגון שריפות ומגיפות. הגדרות המרחב המחקרי שלנו כוללות מערכות אקולוגיות עירוניות, כפריות וסמי-טבעיות. אנו משקיעים מאמצים לעבוד עם קהילות מקומיות ועם בעלי עניין על מנת להגדיר את האתגרים המחקריים שלנו ולהמשיך ולקיים אינטראקציה עם בעלי העניין, תוך כדי הסקת המסקנות, לטובת קיום שיתופי פעולה בין מדענים והציבור הרחב במידת האפשר.

החוקר המוביל של קבוצת המחקר, ד"ר דניאל אורנשטיין, משמש גם כראש צוות תחום סוציו-אקולוגיה בתשתית המחקרית "The European Long-Term Ecosystem, Critical Zone and Socio-Ecological Research (eLTER) Infrastructure". בקבוצה זו הוא עוסק בהובלת היוזמה להקמת פלטפורמות מחקר סוציו-אקולוגיות קבועות ברחבי אירופה וישראל. ישנם חוקרים מקהילת הטכניון המשתמשים בתשתיות ה eLTER לטובת מחקרים השוואתיים ברחבי אירופה, ביניהם, לאחרונה, התקיים מחקר להערכת תרומתה של גישת המחקר הרב-תחומית (trans-disciplinary) שלנו לקביעת מדיניות ברמה המקומית והאזורית.

לאתר האינטרנט של המעבדה לחצו כאן.