Living With The Sea

פרויקט גמר 2021
Living With The Sea

בפרויקט זה תעשה בחינה של אסטרטגיית התמודדות עם עליית מפלס פני הים באזור מפרץ חיפה ותכנון מחדש של הסביבה המאוימת תוך התייחסות אל הים כסביבה המשתנה באופן תמידי

הפרויקט יציג אסטרטגיית תכנון המשלבת את הסביבה הימית כחלק מסביבה עירונית חדשה,  כך מייצר קו הגנה לחוף ושומר עליו ממפגעי סופות ומזג אוויר קיצוני. בנוסף מהווה פתרון לבעיית העיור המואץ בערי חוף ומשמש כטריטוריה חדשה המנצלת את הסביבה הימית, כל זאת  תוך שימוש  בטכנולוגיות ליצירת אזורי מחיה צפים, העומדים בתנאים הנדרשים על מנת לייצר סביבת מגורים נוחה ואופטימלית.

מעבר לכך, יוצגו אסטרטגיות לשילוב הים בסביבה העירונית החדשה תוך כדי התייחסות לשינוי מפלס פני הים  כהזדמנות ולא אך ורק כבעיה.

הנחיית עבודה
פרופ''ח אורח איתן קימל
אדר' דיוויד רובינס
הנחיית מחקר
ד"ר יונתן דורטהיימר
ניר ראובנס
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
Living With The Sea
Living With The Sea

פרויקטים נוספים בסטודיו