יחסים במפגש – שינוי תפסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי

פרויקט גמר 2021
יחסים במפגש- שינוי תפסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי

סביבת שפך הנחל הינה נקודת מפגש בין היבשה, הנחל והים. זהו אזור ייחודי עם ערכים אקולוגיים, סביבתיים ומרחביים, בו נוצרים יחסים מורכבים. בעקבות גידול האוכלוסייה ולחצי הפיתוח, התערבויות האדם משנות את המרחב ומנסות לייצר סדר וכללים בהתייחסות לנחלים. תפיסת המעיינות וממשקים אינטנסיביים באזור השפך, יוצרים סביבה שאינה תומכת באזור המפגש ומעצימה את איכויותיו. אילו יחסים אנו רוצים לייצר אשר יעצימו את הייחודיות שבמפגש? 

את סוגיה זו בחנו בגליל המערבי, כאשר באזור זה שפכי הנחלים מייצרים מקצב מהיר של חמישה מפגשים בטווח קצר. על אף קרבתם, כל אחד מהם מעלה סוגיות מרחביות שונות. את היחסים בכל מפגש בחנו דרך ההיבטים התכנוניים, דרך הממשקים השונים בשטח וכיצד כל אלו משפיעים על התפיסה והדימוי של המקום. 

מבין חמשת המפגשים התמקדנו בשלושה שפכי נחלים ברזולוציות שונות. בשפך נחל בצת שסביבתו עברה שינויים בין תיירות אינטנסיבית לבין שמירת טבע, שפך נחל כזיב אשר נחשב כחלק מהגן הלאומי אכזיב אך בפועל אינו מממש את פוטנציאל המפגש. ואחרון, שפך נחל יסף שבסביבתו תכנון עתידי של מתקן התפלה במרחב ייחודי בעל ערכים נופיים גבוהים, שרגע לפני שהוא מוקם ישנה הזדמנות לחשוב כיצד יכול להיראות המפגש לצד מתקן תשתית גדול.  בכל מפגש התמודדנו עם הסוגיה דרך שמירת טבע והעצמת הערכים הנופיים והאקולוגים, יחד עם הפן האנושי והתיירותי במפגש עם תשתיות קיימות ומתוכננות. 

בסביבת שפך נחל בצת  נוצרו טלאים של שמורות טבע קיימות ומוצעות במרחב. אנו מציעים לאחות ולקשר בין שמורות הטבע, לחגוג את תצורות הנוף המגוונות שקיימות במרחב בשילוב התשתיות הקיימות וייצרת שביל טיול ייעודי המקשר בין כל אלו ומתחבר לשבילים קיימים ומתוכננים. סביבת שפך נחל כזיב למעשה נותרה כ'חצר האחורית' של הגן הלאומי. הצעתנו היא לשנות את המרחב שנוצר בסביבת השפך, להפוך את השפך למוקד תיירות, תוך שמירה וחיזוק הערכים הטבעיים, עם מגוון חוויות המתקשרות עם חוויית הגן הלאומי, אשר יהווה שער לתיירות צפונית בדגש על טיילות. 

לעומתם, באזור שפך נחל יסף, התמודדות עם מתקן תשתית ארצי- מתקן התפלה, שעתיד לקום ומאיים על המרחב, הביאה לפיתוח מערכת היוצרת שינוי תפקודי סביבתי ומעשירה את היחסים שבמפגש. שימוש במי התמלחת של מתקן התפלה דרך מערך בריכות  אשר ייצרו ערכים נוספים ביניהם מגוון בתי גידול, גן מקלט למינים בסכנת הכחדה אשר ייהוו מוקד משיכה לציפורים. כל זאת תוך מינוף תיירות האזור, חינוך, פיתוח ומחקר. הפרויקט מתמקד בשלושת שפכי הנחלים וסביבתם ודרך פעולות אלו מייצר מרחב אשר תומך ונתמך בשפך הנחל בסביבה המקומית, ברמה האזורית ואף ברמה הארצית.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף מיכל בן-שושן
אדר' נוף תמר דראל-פוספלד
אדר' נוף עדי אלמליח
אדר' נוף יעלה גונדר-לוי
ייעוץ
אורי מורן
הנחיית מחקר
ד"ר נטע פניגר
אוריה ועידן
אוריה גולדשטיין
תוכנית אדריכלות נוף
עידן אריאל
תוכנית אדריכלות נוף
יחסים במפגש- שינוי תפסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי
יחסים במפגש- שינוי תפסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי
יחסים במפגש- שינוי תפסתי סביבתי במפגש נחל ים בגליל המערבי

פרויקטים נוספים בסטודיו