UP & DOWN

פרויקט גמר 2021
UP & DOWN

הפרויקט מבקר את מצבו של הרחוב העירוני כיום, מצב בו הוא אינו מממש את תפקידו כמרחב ציבורי מגוון ובטוח אלא משמש כדרך בלבד, מעבר מנקודת מוצא אחת לאחרת. הרחוב עבר תמורות רבות לאורך השנים בהם שינה פניו והפך ממרחב עירוני שוויוני המיועד לכלל האזרחים לנשלט על ידי הרכב הפרטי וכוחות כלכליים ופוליטיים הסובבים אותו. כיום, עיריות רבות בעולם ובארץ מודעות לחשיבות קנה המידה האנושי של הרחוב והקשר בין האדם והרחוב, לכן מבקשות לשנות את הלך הרוח הקיים במוסדות התכנון ומנסות לתעדף את התחבורה הציבורית והולך הרגל על פני הרכב הפרטי. כחלק מתכנון תחנת רכבת קלה תת קרקעית שעוברת ברחוב יהודה הלוי בתל אביב נוצרת הזדמנות לשינוי מאזן הכוחות ברחוב. הפרויקט מציע דרך בה ניתן לנצל הזדמנות זו על מנת להחזיר את הרחוב להולכי הרגל והציבור. כך הוא מנסה לפרוץ ולשנות את פירמידת התכנון הרווחת בה הרכב הפרטי ניצב בראש והולך הרגל נדחק לשוליים, ושואף לתכנן מקטע של הרחוב ה"אידיאלי", רחוב המשרת את צרכיו של המתגורר בו, מאפשר שירותים במרחק הליכה ומעודד מפגשים אקראיים המייצרים הזדמנויות. תכנון רחוב זה יתרחש תוך שימת דגש על תנועה רב מפלסית של הולכי הרגל וניצול תשתיות העיר הקיימות במרחב.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
אדר' זיו לייבו
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אדר' אלעד הורן
אור שמואל
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
UP & DOWN
UP & DOWN
UP & DOWN

פרויקטים נוספים בסטודיו