RECONNECT "שכבות זמן משחזרות את הקשר ההיסטורי בין לִפְתָא לירושלים" RECONNECT

פרויקט גמר 2023

התפתחות, גירוש, הרס, והתנחלות… אלו הגלגולים שעברו הכפרים הפלסטינים הנטושים במדינת ישראל. ליפתא הינו כפר נטוש השוכן בכניסה הצפון מערבית לעיר ירושלים הטומן בתוכו מספר רב של בתי מגורים מקוריים (המחוררים בעקבות פעולת חירור הגגות שהתרחשה בשנות השבעים), בנוסף למעיין, טרסות חקלאיות היסטוריות ונוף שמור בחלקו. הכפר הינו הכפר ההיסטורי השלם היחיד שמעולם לא יושב או נהרס מחדש, ובכך קפא בצורה האותנטית ביותר של כפר הררי מזרח ים-תכוני, מה שהפך אותו למודל מיוחד עם ערך אוניברסלי יוצא דופן.

 

ההיסטוריה הסטטוטורית שעבר הכפר מ1948 עד היום מצביעה על 74 שנה של כישלון בהתאמת פרוגרמה לכפר. עשרות הצעות של שמורת טבע, פארקים ותכניות בנייה למחיקת הקיים, עד לתכנית האחרונה המאושרת (6036) שמציעה הרס מוחלט לכפר ובניית וילות יוקרה שאינן קשורות למרחב. תכנית זו, 6036, הוצעה  כהשלמה לתכנית הכניסה לעיר שמציעה התחדשות עירונית עצומה בסמוך לליפתא ונמצאת בשלבי ביצוע. 

 

ההצעה מתבססת בראש ובראשונה על הנגשת הכפר כנקודת מפתח להחיאת הכפר מחדש בהתבססות על חיבור 3 שכבות זמן: עבר, הווה והעתיד, דרך חשיפת השלד האורבני ההיסטורי של הכפר וחיבורו לשלד האורבני ההיסטורי של ירושלים. ציר יפו ההיסטורי והעכשווי שאיפשר לליפתא לשגשג בעבר והנגיש אותו לעיר, מקשר את ליפתא לעיר העתיקה ועובר דרך שוק שיח׳ בדר ההיסטורי (מחנה יהודה היום). קישור מחדש של ליפתא לשלד אורבני זה, יחזק את הפעילות האנושית המוצעת לכפר. מערך ציר זה מהווה חלק משמעותי משביל ירושלים המתחבר לשביל ישראל בכניסה לעיר.


הפרויקט מציע הסתכלות נופית חדשנית משמרת לכפר שמתבססת על שימור ושחזור השכבות ההיסטוריות שבעבר ייחדו את הכפר, הנגישו אותו ועזרו לו לשגשג, תוך חיבור שכבות אלו לתכנית ההתחדשות העירונית שמתרחשת סביבו ויצירת התחדשות עירונית משמרת במרקם היסטורי שמשחזרת את חווית הכניסה של הולכי הרגל שעולים לירושלים.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח דפנה גרינשטיין
פרופ' אורח ברברה אהרונסון
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף תמר דראל פוספלד
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
תאלא מוסלם
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו