מסע אל תוך השבר

פרויקט גמר 2023

השבר הסורי אפריקאי, התופעה הייחודית אשר עיצבה את היבשות שלנו לפני כ25 מיליון שנים ויצרה סביבה מערכת אקולגית עשירה ומגוונת, נתיב נדידה ראשי למילוני עופות ומקום מחייה לקהילות קטנות ושבטי נוודים.

כאן במפגש עם אזורנו מהווה השבר לצד האיכויות הנופיות והמגוונות שלו, חצר אחורית.

מרחב שוליים פריפריאלי עם היסטוריה סביבתית של ניצול משאבי הטבע על ידי ההתיישבות: כילוי ים המלח, חסימת מורד הירדן, ייבוש החולה, זיהום במפרץ אילת ומפגעים בנחלים בערבה.

נוסף על כך באותו אזור מגוון יישובים ייחודי: קיבוצים, כפרים פלסטינים, ערי פיתוח ומושבים. ישובים אלו מתמודדים עם תנאי מחייה מאתגרים: מחסור במקומות פרנסה ותנאי אקלים קיצוני.

הפרויקט קורא לשינוי תפיסתי של המרחב, מחצר אחורית לחזית הטבעית של אזורנו.

החזון מציע יצירת רשת של מרחבים ביוספריים, אשר יעצימו את ערכי הטבע, הצפרות והתרבות המקומית ויקרבו את האדם אל הטבע. ביניהם יקשרו שני עורקי תנועה מרכזיים- כביש 90 שיהווה את דרך נוף השבר הסורי אפריקאי וציר הנוודות הרגלי שיאפשר חווית טיול ושוטטות במרחב. הישובים והקהילות יהוו חלק אינטגרלי מתשתית תיירות מקיימת אשר תספק עוד מקורות פרנסה לתושבי המקום.

התכנון המפורט מתמקד בערבה הדרומית באזור הקיבוצים קטורה ולוטן, אזור עם תנאי חום קיצוני לצד שיטפונות עוצמתיים בחורף ,ממשק בעיתי עם כביש 90 ומערכת אקולוגית רגישה.

התכנון מציע לארגן את המרחב לפי עקרונות של מרחב ביוספרי, תוך שיקום של נחל גרופית, יצירה של אתר צפרות, התאמות במערך החקלאות לטובת האדם והטבע ומערך טיילות ותיירות מקיימת במרחב.

מרחב זה יהווה מרחב ביוספרי חלוץ כחלק מהמכלול הגדול, מקום בתוך השבר המקומי,

מקום בתוך השבר הגלובלי.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח דפנה גרינשטיין
פרופ' אורח ברברה אהרונסון
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף תמר דראל פוספלד
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
גיל מנבר
תוכנית אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו