מים של מעלה ומים של מטה- לאורך קווי השפד"ן לנגב

פרויקט גמר 2023

משחר ההיסטוריה הקיום של חיים בכלל ושל האדם תלוי במים.

מים מקורם בגשמים המתחלקים למים גלויים – עם ביטוי חזותי ופיזי מעל פני השטח כדוגמת אגמים, מעיינות ונחלים, ומים נסתרים – ללא ביטוי חזותי ונמצאים מתחת לפני השטח- מי תהום.  

בתחילת ההיסטוריה האנושית האדם התיישב סביב אותם מקורות מים, ועם התפתחות הטכנולוגיה למד להוליך את המים וכך להרחיק את מגוריו ואזורי החקלאות ממקורות המים הטבעיים. בעזרת האמצעים הטכנולוגים, האדם הוביל את המים למחוזות רחוקים ושונים, ובצד מקורות מים טבעיים, נוצרו מקורות מים "מעשה אדם", לרוב נסתרים מהעין ורחוקים מהמודעות, בהיותם תשתיות מאחורי גדר ללא גישה או תצפית. 

הפרויקט מציע לספר את סיפור המים העכשווי, ולקשור הכל יחד למערכת משולבת: המים הגלויים והנסתרים, הטבעיים והמלאכותיים.

חשיפת סיפור המים במדינת ישראל הידועה כצחיחה, יחזיר לקדמת הבמה נושא חשוב שאנחנו תלויים בו לקיומנו. ביחוד במדינה שהולכת ומצטופפת והיחשפות האדם לשטחים הפתוחים ולטבע מצטמצמת, לשטחים הירוקים ו"הכחולים" יש יתרונות רבים גם בהיבט האקולוגי והסביבתי וגם בהיבט האנושי, "שלומות" האדם (well-being and mental health).

הפרויקט עוסק בגילוי , הסברה וחשיפת מערכת הובלת המים המושבים שבין גוש דן לנגב תוך ניכוס משאבים מעשה אדם כחלק משטחים ירוקים. הפרויקט מציע  יצירת צירים המחברים מצפון לדרום מים טבעיים ומים מעשה אדם, ועוברים דרך מאגרי שפכים וקולחים, נחלים, טכנולוגיות מים, טבע מקומי, יצרני והיסטורי וקושרים מרכז ופריפריה.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח דפנה גרינשטיין
פרופ' אורח ברברה אהרונסון
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף תמר דראל פוספלד
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
אסתר גרשון
תוכנית אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו