המרחב הציבורי לציבור

פרויקט גמר 2023

בעשורים האחרונים עברו ערי ישראל תהליכי עיור מואצים. הן הפכו לצפופות, מבונות ועם מעט שטחים פתוחים, ועתידן להיות צפופות יותר בעשורים הקרובים עקב קצב גידול האוכלוסיה במדינה, שהוא מן הגבוהים בעולם. העתיד המצטופף הביא לפיתוח סביבות מגורים פרבריות שאינן תואמות את הצורך בייעול שימוש בקרקע ואת הצרכים הפרטיים, והרחוב, שעבר תמורות רבות לאורך השנים, שינה את פניו והפך ממרחב עירוני שוויוני המיועד לכלל האזרחים, לנשלט על ידי הרכב הפרטי. אחת הדוגמאות לכך היא העיר נהריה, שהחלה כעיר עם תרבות אופניים, וב-30 השנים האחרונות פיתוחה הפך למוטה רכב. הבינוי המואץ השתלט כמעט לחלוטין על המרחבים הציבוריים בעיר וכיום נהריה סובלת ממחסור חמור בשטחים פתוחים ונמצאת מתחת לרף ההקצאה המינימלית לנפש.

הפרוייקט מציע חלופה לציפוף בעיר תוך העצמת הפוטנציאל העירוני הקיים בה. העירוניות החדשה מוגדרת מנקודת מבטם של הולכי הרגל, ומתמקדת במרכז נהריה מתוך רצון ליצור מודל שכונתי חדש שיהדהד בהמשך לשאר העיר. ההסתכלות על המרחב העירוני תתבצע ע"י חלוקה של השכונות ליחידות לפי גריד הכבישים הראשיים, כשבכל יחידה שצ"פ מרכזי שיהווה את לב המרחב. צירי התנועה יסווגו מחדש בדגש על התנועות הרכות, וטיילת החוף תונגש לציבור ותחזיר לעיר את תרבות הפנאי שהייתה אופיינית לה. יצירת תשתית עירונית התומכת בהולכי הרגל ומספקת את האפשרות ליהנות מצריכת שירותים במרחק הליכה, תשפר את בריאות התושבים, תיצור קהילה תומכת ותתרום לאיכות החיים בעיר.

הנחיית עבודה
פרופ"ח אורח דפנה גרינשטיין
פרופ' אורח ברברה אהרונסון
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף תמר דראל פוספלד
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
מור פייביש
תוכנית אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו