מציאות, חזון, שינוי - עתיד הנוף הישראלי

2023

הסטודיו עוסק בתופעות סביבתיות, אקלימיות וחברתיות מחמירות, במדינה המצטופפת ובביטויי השלכותיהם במרחב הנופי הישראלי.

אנחנו מתמודדים עם הקונפליקט המובנה בין השאיפה לשמר כמה שיותר שטחים פתוחים ערכיים ורציפים ולעודד מגוון ביולוגי, לבין הצורך לצופף את הבינוי תוך יצירת מגוון שימושים בקנה מידה אנושי, ושוויון הזדמנויות חברתי.

כל סטודנט/ית בחר סוגיה ומקום/מרחב הקרובים לליבו והמייצגים קונפליקט אחד או יותר בנוף הישראלי. המגוון של המקומות והבעיות משקף את המורכבות והמגוון בנוף הישראלי ובאוכלוסיות: המרחב העירוני והכפרי הקבוע, המשתנה והזמני, אזורים נטושים ומופרים, קווי תפר בין גבולות, מפגשי אוכלוסיות שונות, אתרי זיכרון והיסטוריה נעלמים לצד חדשנות תכנונית, קריאה מחודשת של מרחבים פתוחים ותשתיות, ועוד ועוד.

בסטודיו אנחנו בוחנים וממפים את הרבדים השונים הנחשפים במציאות הרב תחומית, את קצב ההשתנות המקומית והגלובלית ושואלים אלו כלים אדריכלות הנוף יכולה לספק, כדי לפתח חזון שיוביל לשינוי תפישתי משמעותי?

מתוך שאיפה לבחון ולפתוח את גבולות התחום והממשקים שלו עם הדיסציפלינות האחרות, הושם דגש בכל אחד מהפרויקטים, על הגישה המתכללת שעלינו להוביל כאדריכלי נוף.

הנחיית סטודיו
פרופ"ח אורח דפנה גרינשטיין
פרופ' אורח ברברה אהרונסון
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף תמר דראל פוספלד
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף

קבוצות סטודיו נוספות