Re-contextualized

פרויקט גמר 2023

מאז הקמת הכנסייה  היה לה תפקיד משמעותי בעיצוב החברה. כך שהכנסייה נחשבת לארגון קהילתי חברתי חינוכי גדול בעולם.

כנסיית בית החסד הינה ממקומת בעיר חיפה, היום היא חלק ממתחם המכיל מרכז שיקום לאסירים משוחררים. כנסיית בית החסד נבנתה בתקופה העות'מאנית לקהילת הנוצרים הקתולים היוונים. לפני 1948, היא הייתה בעלת תפקיד קהילתי חשוב עבור תושבי חיפה, עקב היותה חלק ממרקם שכונת הנוצרים. אחרי מלחמת קום המדינה, השכונה נהרסה, התושבים גורשו וכתוצאה מכך הכנסייה ננטשה. בשנת 1982 כמיל שחאדה ואישתו אגנס הקימו שם את בית החסד- מרכז השיקום לאסירים משוחררים.

המרכז גם תומך באנשים ובני נוער בעלי מצב כלכלי חברתי קשה.

החלקה של מתחם הכנסייה אינה מוסדרת מה שהוביל לבנייה גבוהה של מוסדות ממשלתיים וארגונים ציבוריים המסתירים ומנתקים את הכנסייה מהחברה והרקמה הקהילתית. כנסיית בית החסד בכך מוקפת בחומה המגבילה את תחום התפתחותה המרחבי, השפעתה על שירותה עבור האנשים ומצמצמת את מעמדה כארגון חברתי קהילתי.

הגישה התכנונית מתייחסת לכנסייה כגוף שצריך לפרוץ מהחומה שייצרה המדינה, להרחיב את המתחם הקיים עכשיו ולייצר מרכז חברתי, חינוכי ותרבותי שיכול לשרת מגון אוכלוסיות; כל אחד שעובר במתחם, השכונות הסמוכות, הקהילה הנוצרית, האסירים המשוחרריםובני נועל הסובלים מתנאים כלכליים חברתיים קשים.

האסטרטגיה התכנונית ניגשת לניתוח מאפייני הרקמה החיפאית לפני 1948, רקמה זאת מאופיינת בהתייחסותה לקנה מידה אנושי שהיווה אחד האלמנטים המרחביים שייצרו קהילה. מטרת הניתוח הינה לייצר קטלוג של טיפולוגיות בנייה חדשות שנבעו מתובנות הרקמה ההיסטורית אך, מותאמות לצרכי המשתמשים העכשוויים.

לסיכום, מטרת הפרוייקט היא להעצים את התפקיד החברתי הקהילתי של כנסיית בית החסד ולתת לה את המרחב והפוטנציאל לשרת כמה שיותר קהילות.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
סנא דאו
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו