EDU-SCAPE

פרויקט גמר 2023

על אף מעמד העיר נצרת המיוחד וחשיבותה הדתית, היסטורית תיירותית ועוד. היא סובלת מכמה בעיות המשפיעות על איכות חיי התושבים שגרים או משתמשים בה. הפרויקט מתייחס לשתי בעיות עיקריות: הראשונה קשורה לעירוניות ולמחסור בשטחים הציבוריים והפתוחים בעיר, במקביל לצפיפות שהולכת ומתרבה. והשנייה קשורה לחינוך ולאופן הלימוד בבתי הספר. כבר היום יש מחסור בשטחים פתוחים ציבוריים המשרתים את העיר. מצד, קיימים שטחים פתוחים, אך רובם בבעלות פרטית של הכנסיות, והם מגודרות או מוקפות בחומות, ולא מספיק מונגשות או מנוצלות כלפי החברה. לצד זה, מערכת החינוך הקיימת היום לא משתמשת בסביבה, והיא מתנהלת בתוך כיתות סגורות שבתוך מבני חינוך סגורים ומנותקים אחד מהשני וגם מהעיר. מכאן, עולה כי המשותף בין שתי הבעיות שהוצגו הוא המחסור בשטח הציבורי והפתוח.

שאלת המחקר שנובעת היא: "באיזה אופן פיתוח סביבות החינוך יכול לתת מענה למרחב העירוני הפתוח והציבורי בנצרת"?

הפרויקט מנסח מחדש  את הדיאלוג בין העיר והחינוך. ובא לפתור את הבעיות דרך תכנון העיר מחדש כעיר חינוך מקושרת אחת, שניתן ללמוד בה באופן א-פורמלי כמעת בכל מקום ובכל זמן, וזה על ידי איתור מספר כיכרות קיימות והגדרתם דרך בינוי חדש שמשתלב עם הקיים והריסה, תכנון מרחבים פתוחים ציבוריים חדשים המגבירים עירוניות,  שמשרתים גם את העיר וגם את החינוך, ויצירת מערכת אחת שקושרת ומחברת אותם כרצועה חינוכית רב מוקדית המשתלבת בעיר.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
אנסאם אבו אחמד
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו