חללים מחוספסים

פרויקט גמר 2022

אנו חיים בעידן שבו משאב הקרקע הינו משאב יקר מאוד כתוצאה מהגידול הדמוגרפי שחל בערים ברחבי העולם. מחסור זה יתעצם עם צמצום השטחים הפתוחים ועתודות הקרקע לבנייה. לכן, יש להסיט את המבט לעבר השטחים הקיימים בעיר, ובמיוחד אלו שהוזנחו ונשכחו עם הזמן, ולנצל כל שארית קרקע בעיר לטובת ההחייאה וההתחדשות העירונית כתשובה לצרכים העכשוויים.
הפרויקט נולד מתוך חוויה אישית כהולכת רגל ברחבי שכונת הדר בחיפה. השכונה מייצרת תנועה אינטואיטיבית אצל הולכי הרגל אל הרחובות ושבילי המדרגות הניצבים לטופוגרפיה והמייחדים את הסביבה המדרונית של השכונה. אבל, כמתבוננת וכאדריכלית רציתי לחוות ולגלות את הסביבה והחלטתי לפרוץ את הגבולות ולגלות מה מסתתר מאחורי הבניינים ובין הבניינים. עברתי את גדרות הבניינים וחוויתי את המתרחש פנימה, שם הבנתי את הפוטנציאל הטמון במרווחים הצדדים והאחוריים שהפכו למוזנחים ונטושים ושהעין נוטה להתעלם מהם. גיליתי שטחים פתוחים עזובים, מחסנים מפוזרים במרחבים האחוריים, יחידות דיור ננטשו, חזיתות אחוריות שנשאו את כל מה שהדיירים רצו להחביא מחזית הרחוב. מסתתר שם עולם ומלואו של חללים, הפכו עם השנים לשאריות עירוניות המאופיינת במכשולים מרחביים – להם קראתי ״חללים מחוספסים״.  
החללים המחוספסים מהווים מערכת נסתרת מעיני הציבור, אשר המטרה הייתה לאתר ולפענח החללים המחוספסים של הדר הכרמל, אותם שאריות קרקע בעלי פוטנציאל להתחדשות עירונית בשכונה ותיקה.

לאור זה, עולות שתי שאלות מחקר הנוגעות לשטח שכונת הדר:
1. כיצד מערכת עירונית נסתרת תתחבר לרשת העירונית הרחבה ?
2. כיצד מערכת עירונית נסתרת של חללים מחוספסים יכולה להועיל לציבוריות העירונית בסביבה המדרונית של הדר ?

הפרויקט עונה על השאלות דרך פיתוח אסטרטגיות תכנון המשמרות את הבניינים הקיימים תוך יצירת מערכי תנועה להולכי הרגל המחוברים לתשתית המרקם האורבני הקיים. בה בעת, הפרויקט מציג תמהיל חדש לשימושי הקרקע בין אם בשטחים הפתוחים ובין אם בקומות הקרקע של הבניינים. נוסף לכך, ניכר דגש תכנוני על עיצוב מחדש של השטחים הפתוחים כולל תוספות בנייה עם שימושים מגוונים. בזה השכונה תהפוך לסביבה אסטרטגית המזמינה אוכלוסיות חדשות ומתחדשות. ולכן, הפרויקט מציע עיבוי מגורים ייחודי ושונה בבנייה בטווח של 3 קומות.

הנחיית עבודה
פרופ' ברכה חיוטין
פרופ"ח אורי הלוי
הנחיית מחקר
אדר' אלעד הורן
חלה חייר
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו