תקווה בשכונה: התחדשות עירונית אחרת בשכונת התקווה, תל-אביב.

פרויקט גמר 2022

תל אביב הוכרזה השנה כעיר היקרה בעולם. היצע הדירות שלא עונה על הביקוש בעיר גורם למחירי הדיור לעלות והעיר הגדולה הופכת בהדרגה לעיר של עשירים בלבד. לצד המחסור הקיים וגידול האוכלוסייה הצפוי, יש צורך בהתחדשות עירונית במרחב הבנוי להרחבת היצע הדיור והתאמת המרחב לגידול האוכלוסייה. התחדשות עירונית כפי שמתבצעת כיום בישראל, הפכה למנוע כלכלי המונע מרווחיות הפרויקט ליזם. הרווחיות היא התמריץ שקובע החלטות בנוגע למיקום הפוטנציאלי להתחדשות, סוג הבנייה ואפילו מי תהיה האוכלוסייה שתאכלס את הפרויקט. התחדשות כזאת לעיתים מנוגדת לצרכי המקום, לאופיו ולאוכלוסייה המקומית, שבמקרים רבים נדחקת בעקבות תהליך ההתחדשות. הפרויקט שואל – כיצד התחדשות עירונית יכולה להעצים את מגוון האוכלוסייה בעיר, לאור התייקרות המגורים בה?

הפרויקט מתמקד בשכונת התקווה בתל אביב, אשר כוחות השוק עוד לא השתלטו עליה בעקבות חסמים בירוקרטים שנגרמו כתוצאה מהמושע [בעלות משותפת על שטחים נרחבים]. השכונה לא כלכלית מספיק להשקעה ולהתחדשות וכתוצאה מכך סובלת מקיפאון והזנחה במשך עשרות שנים. היום העירייה מקדמת תהליך של רה-פרצלציה בשכונה, שעתיד לפתור את חסמיה ולהפוך אותה לכלכלית להתחדשות. השאלה היא מה יקרה בשכונה ביום שאחרי הרה-פרצלציה, ואיך השכונה אשר עלולה להפוך לפנינה נדל"נית, תשמור על אופייה ותאפשר מגוון של אוכלוסייה בעיר שכבר לא מאפשרת מגוון.

הפרויקט מייצר תקווה בשכונת התקווה להתחדשות עירונית אחרת. התחדשות המותאמת למקום, למאפיינים שלו ולצרכים העכשוויים שלו, תוך יצירת מגוון אנושי ושילוב בין אוכלוסיות. הפרויקט מוסיף לשכונה מארג ירוק של שטחים פתוחים במרחב בנוי וצפוף הסובל ממחסור בשטחים פנויים. בנוסף, הפרויקט מייצר עיבוי המעבה משמעותית את הבינוי הקיים ועדיין שומר על הקנה המידה האנושי המאפיין את הבינוי בשכונה במצבה הנוכחי. בלוק המגורים מאחד בין אוכלוסיות, האוכלוסייה המקומית, לצד אוכלוסייה חדשה בדיור משותף, עם דירות מינימליות ברות השגה ובשכירות ארוכת טווח. הבלוק מייצר עירוב שימושים המקצה את קומת הקרקע והתת-קרקע לפונקציות ציבוריות, מסחר ותעסוקה, במטרה להחיות את המרחב ולאפשר תמריץ לכלכול הפרויקט. הפרויקט מהווה מנוע להתחדשות מרחב השכונה ומהווה מוקד הדואג לשמור מקום לכולם בעיר שהופכת לשל עשירים בלבד.

הנחיית עבודה
פרופ' ברכה חיוטין
פרופ"ח אורי הלוי
הנחיית מחקר
אדר' אלעד הורן
נוי לסרי
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו