דִּאַרְנָא

פרויקט גמר 2023

הפרויקט דִּאַרְנָא עוסק בתהליך שהוביל להתפרקות קהילת מושב פורת ובא לבחון כיצד הליכי תכנון חדשים יכולים לתרום לחיבורה מחדש. תחילת השבר של הקהילה מצוי בחוסר ההתאמה של המרחב הכפרי – חקלאי שבו יושבו בישראל למרחבם הקודם בלוב. אותו שבר בא לידי ביטוי במגוון תחומים בחייהם: ממבנה המשפחה ולכידותה, דרך התעסוקה ועד החינוך ועתיד הנוער.

מתוך מתודולוגיה של חקירת עברם, זיהיתי היגיון פנימי אשר שמר על הקהילה מגובשת לאורך שנים רבות על קרקע זרה.  בתכנון, אני מגיב לתהליכים אלה ומציע דרכים ארכיטקטוניות מגוונות לבלום את הפירוק ולאחות את היחסים שנשברו בתוך המרחב המודרני.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
רותם גיא-אוטבייב
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו