בין-מובלעות

פרויקט גמר 2023

שכונת הדר בחיפה מכילה כמה קהילות שונות: חרדים, ערבים ועולי בריה"מ. קהילות אלו חיות בעיר בצורה של "מובלעת קהילתית", מרחב בו הקהילה חיה בהפרדה מסוימת מקהילות אחרות. ההפרדה הזו בחיי היומיום יוצרת חוסר סובלנות לשונה, ועלולה לגרום גם לתסיסות ביניהם.

הפרויקט בוחן כיצד המרחב יכול לאפשר מעבר מחברה רב-תרבותית, המכילה תרבויות שונות בלי קשר ביניהן, לחברה בין-תרבותית, שגם מכילה את הייחודיות של כל קהילה אבל גם מדגישה את נקודות ההשקה והמפגש ביניהן. היתרון בחברה בין-תרבותית הוא יצירת מגע יומיומי בין קהילות, ובכך למנוע דעות קדומות אחת על השנייה.

כדי לענות על השאלה, הפרויקט ממפה במרחב את הקהילות השונות בהדר, ומאפיין את הפעולות השונות שנעשות במסגרת כל מובלעת. באמצעות מיפויים אלה, ניתן להצביע על נקודות השקה אפשריות בין תרבויות, בהן ניתן להשתמש כבסיס למרחב משותף. נקודות ההשקה האלו נמצאות בליבה התרבותית של הקהילות, כמו חינוך ודת.

הפרויקט מציג מרחב בין-תרבותי המורכב משני מרכיבים: מרחבים "נזילים", ניטרליים וגמישים, המקיימים יחסי גומלין עם מרחבים "תחומים" המוגדרים ומשויכים לקהילה מסוימת. היחסים בין שני המרכיבים מבוססים על נקודות ההשקה שנמצאו בין התרבויות. המרחב ה"נזיל" מאפשר מרחב ציבורי נייטרלי המקיים בתוכו קהילות שונות, ולצידו גם "איים" סגורים יותר, המקיימים את הייחודיות של אותן קהילות.

הגבולות בין ה"איים" התחומים ובין המרחב האזרחי ה"נזיל" מיטשטשים בזמנים מסוימים, ובכך מתחזק הקשר בין הקהילות. ה"אי" לא נשאר קבוע ומנותק באופן קבוע, אלא הופך לחלק מהמרחב הנייטרלי הבין-תרבותי. באופן כזה מתקיים מרחב בין-תרבותי, השומר על ייחודיות הקהילה מצד אחד, ומאפשר לה מפגש יומיומי עם קהילות אחרות מהצד השני. 

הנחיית עבודה
פרופ' אורח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
ייעוץ
אדר' אמיר תומשוב
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
איתן גולדמן
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו