אמנציפציה בפנים

פרויקט גמר 2023

אמנציפציה בפנים מתייחסת להיבט שרואה בפתרון של המצוקות התרבותיות והמרחביות העומדות בפני הערים והכפרים הערביים בישראל כאחד שחייב להיפתר מבפנים.

חוסר יכולתו של הסטטוס קוו לספק פתרונות הגיוניים ואמיתיים מציע שהשינוי ייעשה באמצעות מאמצים מקומיים, תנועות וארגונים אימננטיים לא ממשלתיים.

 

העיר העתיקה שפרעם היא אחת משתי הערים הפלסטיניות הגדולות היחידות ששרדו את אירועי הנכבה תוך שמירה על מרבית האוכלוסייה והמרכזים העירוניים שבהן. עם זאת, רקמת המורשת הבנויה והמרחב הפלסטיני השוכן במרכז העיר העתיקה של שפרעם עוברים עד יומנו זה נטישה וריקבון.

הזנחה ברמה האזורית והמדינתית מאיצה את הדעיכה הזו ומאיימת על מחיקת ההיסטוריה והזיכרון הקולקטיבי של שפרעם. סממני החיים ותביעות היידים הפלסטיניות במקום נמצאים תחת איום התפוגגות, אי-טיפוחו של המרחב יביא לאיבוד ערכי מורשת רבים המציינים קיום שייכות היסטורית פלסטינית לאדמה.

 

בתוך מדינת ישראל, הזהות הפלסטינית מוטלת בדרך כלל תחת סימן שאלה, מוגבלת, מייצרת אנטגוניזם ומופשטת מזכות קיום.

 

התרת הזנחה במרחבים הפלסטינים ההיסטוריים באזור כמו בעיר העתיקה של שפרעם היא צעד לקראת קידום שכחה תרבותית. עבור פלסטינים בכלל, ואוכלוסיית שפרעם בפרט.

 

פרויקט "אמנציפציה בפנים" מציג את יצירת המרחב הציבורי בתוך העיר העתיקה בשפרעם ככלי לשימור. המטרה העיקרית היא לשמר את ההיסטוריה ואת ערכי העיר העתיקה ולהעבירם לדור הבא. בו בזמן, להציע תכנית פעולה אורבנית אלטרנטיבית של אספקה עצמאית לעיר באמצעות מסחר מקומי, אירועים עונתיים והפקה תיירותית.

הנחיית עבודה
פרופ' אורח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
ג'רייס אבו שקארה
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו