סטודיו מרחב, תודעה וקיימות

2021

הסטודיו מהווה פלטפורמה לדיון ביקורתי בסוגיות העומדות על סדר היום במרחב הישראלי, תוך הסתכלות רחבה על השיקולים התכנוניים בהקשרים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים והתייחסות גם להיבטים הפיזיים והתודעתיים של יחסי האדם והסביבה.

לצד סוגיות סביבתיות מובהקות, הסטודיו פתוח לכל תחום עניין ומזמין מסעות גילוי במרחבים פחות מוכרים לבחינת גבולות הדיסציפלינה והרחבתם.

כמסגרת פלורליסטית, הסטודיו מעודד חשיבה עצמאית ומאפשר לכל סטודנטית וסטודנט להתחקות אחר העניין האישי שלהם בכלים המועדפים עליהם ובטון איתו הם מזדהים. כתוצאה מכך תוצרי הסטודיו מגוונים באופיים ומשקפים מנעד רחב של מוטיבציות העשוי לנוע בין הקונקרטי למופשט, בין התכליתי לפואטי ובין הנאיבי לביקורתי.

הנחיית סטודיו
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'

קבוצות סטודיו נוספות