סטודיו ארכיטקטורה [פרו]אקטיבית – אזרחות | חברה | כלכלה

2022
הסטודיו משמש כמעבדה עירונית ניסיונית לביקורת וחשיבה מחודשת על תהליכי השינוי שעוברים על סביבות ומרחבים פיזיים דרך בחינה של שלושת הממדים: אזרחות, חברה, כלכלה. בתוך כך, הסטודיו מבקש להתנסות בארכיטקטורה כמעשה אזרחי. במובן זה, הארכיטקטורה נתפסת, מתפרשת, מנותחת ומתנסחת מתוך פעולה אזרחית, המאפשרת לאזרחים לייצר מחדש את מערכות היחסים והקשרים שלהם עם הסביבה הפיסית, החברתית והפוליטית שבתוכה הם חיים ופועלים. הסטודיו יעמוד על תפקידה של הארכיטקטורה להיות סוכנת של שינוי תרבותי וחברתי במרחבים סבוכים: מרחבי גבול, מרחבים זמניים, מרחבים לא-יציבים, מרחבים אסורים, ומרחבים הנוצרים ומתהווים מתוך קונפליקטים פוליטיים ואתנו-לאומיים. בדיוק כשם שהיחס בין הארכיטקטורה לסביבה מהווה בסיס לניסוח פורמאלי ואסתטי של המרחבים הציבוריים והמבנים החברתיים והתרבותיים, הוא גם המקום של קונפליקטים, חוסר שוויון, אלימות וסוגי הדרה למיניהם. על כן אבחון מצבים, חסמים ומרחבים של פוטנציאל, וניתוחם, הינם מרכזיים בתהליך הפדגוגי שאותו יאמצו הסטודנטים המתמודדים עם האתגר של הארכיטקטורה ומרחבי האזרחות שהיא מייצרת ומאפשרת.
הנחיית סטודיו
פרופ"ח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה

קבוצות סטודיו נוספות