שילוב מחדש ברקמה העירונית

פרויקט גמר 2021
שילוב מחדש ברקמה העירונית

הפרויקט התחיל מתהייה על קנה המידה של פרויקטי Reuse "שימוש מחדש" הנעשים בעיקר בקנ"מ קטן, של מבנה יחיד או קומפלקס, ומהו בעצם REUSE – שימוש מחדש בקנ"מ עירוני?  

האסטרטגיה להתערבות במקומות עזובים בעיר, דוגלת בהנחה הבסיסית כי עבור תכנון שימור מוצלח אין להתייחס למבנה לשימור כמנותק מקונטקסט רחב יותר. אין להתייחס בנפרד לתשתיות, השירותים, המבנים, השטחים הפתוחים, הרחובות, האנשים וההיסטוריה ואלמנטים אחרים שהם חלק מהאזור העירוני ההיסטורי או מחוץ לו. להיפך, יש לשלב אותם מחדש עם שאר המרכיבים של המרקם החברתי (כולל מה שמכונה 'מורשת בלתי מוחשית') כדי להבין את היחסים התלויים זה בזה ולזהות את הדרך הטובה ביותר להבטיח את המשך ההתקיימות והשימור הפיזי ארוך הטווח. 

מכך, מוצע לבצע ניתוח סקירה ותיעוד של כל "עזובה" ברקמה העירונית בשלושה קנה מידה שונים – כל קנה מידה מייצג אדוות השפעה וקישוריות מרחבית אחרת. בכל קנ"מ יוסקו מסקנות, אשר ימשיכו להדהד גם בקנ"מ הבא ומטרתן הסופית היא הכנת המצע הרחב ביותר עבור ההתערבות. כאשר אותה עזובה, מצליחה להשתלב בחזרה ברקמה העירונית- מכיוון שיש לה קשרים פיזיים, מרחביים, רוחניים בשלוש רמות של השפעה, יהיה קשה מאוד להפריד אותה בחזרה מהרקמה שכן היא עגונה בכל קנ"מ.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
מאי צוער
מאי צוער
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
שילוב מחדש ברקמה העירונית
שילוב מחדש ברקמה העירונית
שילוב מחדש ברקמה העירונית

פרויקטים נוספים בסטודיו