שטח הֶקְדֵּשׁ

פרויקט גמר 2021
שטח הֶקְדֵּשׁ

מושב העובדים שימש כלי להובלת מהלך מדיני-גאוגרפי לכינון מדינה יהודית בארץ ישראל, ותוכנן כמפעל חקלאי-שיתופי, בעל ארגון מרחבי קשיח המכיל שטחים חקלאיים נרחבים. משהושלם המהלך לכינון מדינת ישראל, החל המושב לאבד מהתכלית שבשמה הוקם. העיסוק בחקלאות דעך, ואיתו ההגיון שעומד בבסיס הארגון המרחבי שלו. 

במקביל, החל גם תהליך התפשטות עירונית. שטחי המושבים בתחומי מרקמים עירוניים,  סומנו כשטחי מטרה למימוש התפשטות זו. כך, נעשה מאמץ לספח אל ערים מושבי עובדים המצויים בסמוך ובאופן זה להגדיל את מלאי הקרקע לבינוי עירוני.

לתהליכים המתוארים השלכות מרחיקות לכת הן על השטחים הפתוחים שהולכים ונעלמים ובכך נפגעות מערכות אקולוגיות באזור, והן על החקלאות שהולכת ופוחתת, אל מול הביקוש העולה מהאוכלוסיה.  

הפרויקט מחפש לשמור על ייחודו המרחבי של המושב כסביבה להפקת תוצרת חקלאית ועל השטחים הפתוחים בגבולותיו, להם משמעות לאומית רחבה. זאת מבלי לפגוע במרקם המגורים המקיימים קשר עם האדמה.

לשם כך, מבקש הפרויקט לנצל את השיטה המרחבית האופיינית למושבי עובדים, ליצירת תבנית מרחבית חדשה בישראל, המכילה רצף של שטחי טבע מופרא, חקלאות, ומגורים קרובים לאדמה, המתקיים בתחומי מרקמים עירוניים. 

על מנת לייצר תבנית זו, הפרויקט מגדיר את מעמדו של מושב העובדים כ"שטח הקדש"- נכס המיועד למימוש מטרות ציבוריות, ומעדכן את גרסת המושב על ידי כלים מרחביים ואדריכליים חדשים. 

במסגרת כלי ההתחדשות למושב תוצע מערכת תשתיתית חדשה אשר "תולבש" על גבי החלקות הקיימות, הן אבני הבניין של המושב. באופן זה נשמר ההגיון המרחבי של המושב ואליו מתווספים ערכים חדשים-ישנים הנוגעים לטבע, חקלאות ומגורים. החלקה החדשה תכיל בתוכה את כלל השימושים המתקיימים בחלקה המסורתית אך באופן תלת מימדי, אשר מסוגל להכיל יותר שימושים על פחות שטח. הפעולות המקומיות בחלקות המגורים יאפשרו את הפעולה הגדולה- שמהותה לאפשר למושב להמשיך ולמלא את תפקידו הלאומי.

התפקיד הלאומי של מושב העובדים ימשיך להתקיים גם ברמה הארצית, הודות לפריסת המושבים הרחבה בארץ. מושבי העובדים יוצרים יחד רשת "עוגנים" משמעותיים המכילים טבע, חקלאות ומגורים קרובים לאדמה, במרקמים העירוניים בארץ כולה. ערכים אלו, מהם למושב העובדים יש בשפע, חסרים, עד לא קיימים, במרקם העירוני ועל כן תפקידו המשמעותי גם ברמה הארצית.

 הפרויקט מתמקם במושב גני עם בדרום השרון. בשל סמיכותו להוד השרון, איום הסיפוח לעיר תמיד נמצא על הפרק. על כן, באמצעות מושב זה ניתן להדגים את הפוטנציאל הגלום בהצעה המובאת בפרויקט.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
גומא גילת
גומא גילת
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
שטח הֶקְדֵּשׁ
שטח הֶקְדֵּשׁ
שטח הֶקְדֵּשׁ

פרויקטים נוספים בסטודיו