שונות מאפשרת מקום להשתנות

פרויקט גמר 2021
שונות מאפשרת מקום להשתנות

גנרטור ציבורי-חברתי להתחדשות בשכונת שפירא

שכונת שפירא בתל אביב, מהווה מאז הקמתה בית למגוון רחב של אוכלוסיות, היוצרות תשתית חברתית ייחודית בעלת ביטוי מרחבי עשיר. אולם, תהליכי ההתחדשות העירונית בשכונה עלולים לסכן ולפגוע במרקם החברתי. שפירא נמצאת בפרק זמן שלא יחזור, בו החדש והישן שוכנים זה לצד זה באותו רחוב.

תהליכי הסדרת המשאע, מהווים הזדמנות לתכנון המרחב השיתופי תוך כדי הסדרת הבעלויות והפרצלציה. הפרויקט מציע מנגנון תהליכי להתחדשות עירונית המתבססת על מרקם קיים. זאת על ידי התוויית מערכת תלת ממדית רציפה של מרחבים ציבוריים בקני מידה שונים היוצרת תשתית לפיתוח הדרגתי של מגורים בשכונה. אלו נותנים מענה למגוון שימושים של אוכלוסיות קיימות וחדשות ושמירת הדנ"א החברתי הייחודי בה

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
ספיר שלו
ספיר שלו
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
שונות מאפשרת מקום להשתנות
שונות מאפשרת מקום להשתנות
שונות מאפשרת מקום להשתנות

פרויקטים נוספים בסטודיו