עמק השווה

פרויקט גמר 2022

בקעת בית נטופה הינה שריד אחרון בארץ לנוף פסיפס צבעוני של מאות חלקות מעובדות! המרבד החקלאי כולל שולי שדות עשירים בצמחים ומינים נדירים. על אף הפסיפס הייחודי של הבקעה, המצב בשטח הולך ומידרדר; ביישוב כפר מנדא, מתוכננת התרחבות הזולגת אל שטחי החקלאות המסורתיים, והבינוי הקיים מלווה בתשתיות, תעשייה מזהמת, וסביבה מוזנחת. בנוסף, תעלת המוביל הארצי חוצה את הבקעה לרוחבה ומהווה אלמנט קיטוע נופי ותנועתי עבור חקלאים ומטיילים. יתרה מזאת, המבנה הגיאוגרפי של הבקעה -מישור המוקף ברכסים- גורם להצפות עונתיות בשדות, אשר מצד אחד הורסות גידולים, ומצד שני, מהוות בריכת חורף גדולה בעלת חשיבות אקולוגית רבה.

הפרויקט עוסק בשלושת המרקמים המרכיבים את בקעת בית נטופה; חקלאות, מים, ובינוי, ומציע לאזן ביניהם: ראשית, ההתרחבות של כפר מנדא מתוכננת באופן המשתלב עם האופי החקלאי המקומי מבחינה נופית ותפקודית. שנית, יבוצע ניקוז חלקי לאזור המוצף ובכך ישומר בית הגידול הלח העונתי הייחודי לבקעה, ועשרות חקלאים 'ירוויחו' בחזרה את אדמותיהם. ולבסוף, סביבת המוביל הארצי תנוצל לטובת כלל המשתמשים דרך הפיכתה למרחב מזמין ונגיש.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
עדן אבו יונס
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו