עירוניות על הספקטרום

פרויקט גמר 2021
עירוניות על הספקטרום

תכנון אלטרנטיבות מרחביות שיאפשרו שילוב של אוכלוסיית האוטיסטים עם שאר אוכלוסיות העיר.

בעשורים האחרונים חלה עלייה בשכיחות האנשים המאובחנים עם אוטיזם בארץ ובעולם. אדם אוטיסט תופס את העולם בצורה אחרת, לא טובה יותר, לא טובה פחות, פשוט אחרת. הוא עלול לחוש לפעמים קושי ופחד בחברה ובמרחב, ובהתאם לכך נמנע מאינטראקציה עם סביבתו, זאת מאחר שהסביבה אינה מתוכננת עם רגישות לאתגריו. אוטיסטים, על כל חלקי הספקטרום, ניצבים בפני אתגרים בדינמיקות חברתיות וכן בהתמודדות במרחב העירוני. הם אינם משולבים בצורה הרמונית הן בעיר והן בחברה. בהתאם לכך, לעיתים נמנעים מפעולות מסוימות וכך עלול לרדת שילובם בחברה וכן עצמאותם. בפרוייקט זה ברצוני להתמודד עם מהות התכנון כחלק מתפיסה חדשה של תרבות מונגשת ומותאמת עבור אוטיסטים, ליצור מגוון אפשרויות עירוניות, שילוב בעיר ובחברה ולמקסם את העצמאות האישית של כל אדם במרחב. האתר בו בחרתי לבחון סוגיה זו וכן להציע תכנון עירוני חדשני, הינה שכונת פלורנטין בתל אביב. השכונה מהווה תשתית עירונית לסביבת חיים אינקלוסיבית וכן מהווה הזדמנות להתחדשות ולשינוי מאחר שנמצאת בשיאה של התחדשות עירונית.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
דניאל אשכול
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
עירוניות על הספקטרום
עירוניות על הספקטרום
עירוניות על הספקטרום

פרויקטים נוספים בסטודיו