עיור מקומי | מורשת, ילידיות וכלכלה

פרויקט גמר 2021
עיור מקומי

הכפרים הערביים בישראל סובלים ממחסור בשטחים ציבוריים איכותיים. לעומת זאת, לאחרונה יש התחזקות ניכרת של השוק הפרטי המתבטאת בבניה רוויה שמתחילה לבלוט במרקם הכפרי הערבי תוך כדי שבירת מוסכמות היסטוריות של בעלות על הקרקע והופך אותה למוצר צריכה. פרויקט זה יבדוק כיצר ניתן לשלב את שתי המגמות הללו על מנת לתכנן מחדש את הכפר הערבי.

הפרויקט יתמקד בשכונה המערבית בכפר-יאסיף, כפר ערבי בגליל המערבי, בה קיים שפע של מרכיבי מורשת מקומיים שנזנחו במהלך השנים. הזנחה זו בולטת אל מול מגמת בנייה חדשה של מבני מגורים גנריים המנוגדים לאופי השכונה ההיסטורית ולעקרונות חלוקת הקרקע המסורתיים שנועדו למכירה בשוק החופשי. הפרויקט משתמש בכוחות הכלכליים החדשים על מנת לתכנן מחדש את השכונה תוך שילוב ושיקום של השטחים הציבוריים ומרכיבי המורשת. ראשית, תכנון מערכת כוללנית לניהול דינמיקת השוק הפרטי בצורה הלוקחת את הגלגל אחורה בהתייחסות לערך המקומי והציבורי של הקרקע. שנית, ניהול דיאלקטיקה של יחסים בין המורשת המקומית והציבוריות לבין הבנייה החדשה על חלקת קרקע פרטית ספציפית. הפרויקט מדגים גישה חדשה ויעילה יותר להופעה אחרת של הבנייה הרוויה והשפעתה על המרקם הכפרי.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
הדיל סעיד
הדיל סעיד
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
עיור מקומי
עיור מקומי
עיור מקומי

פרויקטים נוספים בסטודיו