ממטמנה למטמון

פרויקט גמר 2022

הפרויקט עוסק בשאלה מהותית הקשורה למשבר הסביבתי: מה עושים עם מטמנות פסולת מעורבת בסוף חייהן?הפרויקט מציע חזון ודרך פעולה להתמודדות ושיקום הנוף המופר והמזהם הנותר במרחב לאחר סגירתם של המטמנות.

מטמנות מייצרות מפגעים נופיים וסביבתיים רבים הכוללים: זיהום אוויר, זיהום קרקע, זיהום הנחלים ומי התהום ומפגעי ריח חמורים. בישראל הפתרון העיקרי לטיפול בפסולת מעורבת הוא הטמנה במטמנות ייעודיות, אשר רובן קרובות למיצוי נפח ההטמנה וחלקן כבר מלאות. הפרויקט כולל תכנון שיקום של אתר פסולת תאנים שנסגר עקב מיצוי נפח ההטמנה בו.

 

אתר פסולת תאנים נמצא בגליל העליון בסמוך לחצור הגלילית. האתר הוקם בתוך וואדי המוקף בהרי יער ביריה, יער נטע האדם  המכיל בעיקר עצי אורן ירושלים, צופה אל עמק החולה ורמת הגולן. האתר נסגר בשנת 2019. מידי חורף תשטיפי המטמנה דולפים לנחל חצור שהינו חלק מאגן ההיקוות של הכנרת. במהלך השנים, הוקמו באתר תאנים מאגרי מים גדולים האוגרים את מי התשטיפים מתוך כוונה שיתאיידו לחלוטין במהלך חודשי הקיץ. בפועל, פתרון זה לא עומד בקצב ייצור התשטיפים הממשיכים לדלוף לנחלי האזור. מנגד, סיור באתר תאנים מגלה איכויות נופיות כגון תצפית אל העמק, טופוגרפיה מלאכותית, בריכות מים גדולות וקרבה אל היער.

 

הפרויקט מציע לטפל בתשטיפים בעזרת פתרונות מבוססי טבע, להשתמש בנוף הבריכות שנוצר ולהעצים אותו כחוויה נופית. הבריכות יהפכו לבתי גידול לחים ויגדילו את המגוון הביולוגי, תוך הבטחת איכות המים לפני הזרמתם לנחל. בנוסף, תוקם מערכת נגר נפרדת שתזרום בתעלות לרוחב המטמנה ותדגיש את המבנה ההנדסי שלה. התוכנית כוללת חוויות שונות של מפגש עם המים ואף תתאפשר כניסה למים בבריכה ייעודית. הטופוגרפיה והנוף ינוצלו עבור המבקרים כמוקד טיול ויכללו תצפית אל העמק והיער.

 

הפרויקט מציע מהלך דו-שלבי: בשלב הראשון יעשה שימוש במערכת השאיבה ובבריכות העליונות הקיימות. בשלב השני, יוקמו בריכות נוספות במורד הוואדי לשם סינון המים, והבריכות העליונות ישמשו כבריכות חורף המבוססות מי גשמים. בנוסף, יפתחו מסלולי טיול נוספים שיאפשרו הליכה על גבי המטמנה וביער הסובב ומרכז לימודי וחוויתי החושף את הציבור למפגעי הפסולת ונזקי האדם ותלמד על אפשרויות התיקון והצמצום – מחזור ושימוש חוזר, התמודדות עם זיהום ותוצרי לוואי.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
גל זאב
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו