מאחורי דלתות סגורות

פרויקט גמר 2023

עד היום בעולם, בערים, במרחבים הציבוריים והבנויים, נשים לא קבלו את הביטוי שלהן במרחב. יש הבדלים מהותיים בין ההגבלות הקובעות מתי ואיפה האישה יכולה להסתובב ואותן הגבלות לא חלות על הגבר.

תופעה זו ניכרת בפרט בערים מסורתיים ובחברות קונסרבטיביות, אשר התפתחו לפי יסודות היסטוריים דתיים ותרבותיים, הפיזיות של העיר ואיך שהיא התעצבה במהלך שנים רבות, האטימות והסגירות של המרחבים והסמטאות המפותלים והצרים, עזרו לתופעה להתעצם ובנו את הסצנה העירונית של היום שבה לא השתתפו הנשים ולא השפיעו על איך העיר נראית אלא ההפך. הנוכחות הגברית ודווקא היעדרותן של הנשים, הן אלה אבני היסוד שעיצבו את צורתה של העיר, שבה נוכחותן של הנשים ניכרת בתוך הבתים ומאחורי דלתות סגורות.

הפרויקט בוחן את השפעת המרחב הפיזי הבנוי על גיבוש ובניית היחסים בחברה. איך דווקא בתוך סביבה מדכא לקיום נשי, הנשים יכולות להיות פריווילגיות במרחב, והיותן נשים מקנה להן חוזקה ויתרון חברתי שניתן לרתום ממנו כוח ולהיעזר בהן כדי לקדם את מעמדן של הנשים שעדיין מוגבלות על ידי החברה.

יוזמות נשיות בשוק נצרת באופן מפתיע שורדות בתוך מציאות חברתית קשה, ונוצר מצב שבו היזמיות הן פריווילגיות במרחב לעומת נשי השוק. בעלות עסקים עם תפיסות שונות ממה שהיה פעם בשוק, וגם שונות ממה שמקובל היום באותו מרחב, ולעומת המצב החברתי המורכב יש להן חסינות במרחב מתוך קודי התנהגות חברתיים שמטילים על העבריינים השולטים במרחב לכבד את הנשים הזרות האלה ולהתנהג איתן בכבוד. מנובע מתמונת המצב, התגבשו הגבולות האדומים לשתי הקבוצות במרחב ולפיהן מתנהלים אחת מול השנייה.

ההצעה התכנונית בפרויקט היא ליצור מערכת של חללים נשיים, חלקם חללים חדשים וגלויים. והחלק המשלים של המערכת הנשית הוא פנימי וסמוי. ויעשה על ידי שימוש בחללים קיימים כיום, אבל מוזנחים ונטושים. השימוש בהן יהיה באופן סודי ומוסתר והן יהוו את החלק הסמוי של המערכת שדרכם אפשר להגיע לגנים מוגנים כמרחבים למחווה נשית. הגן המוגן מהווה מרחב התבטאות שחסר לאישה היום.

הפרויקט בחלקו הראשון מציע שינוי מרחבי דרך הרשת הגלויה – רשת חדשה וחיצונית שמטרתה לאפשר מקומות עבודה חדשים בתנאים מותאמים לנשים הגרות בשכונה. ובאמצעות שותפות עסקית בין נשים מבחוץ לבין נשים מבפנים תתפתח רשת רחבה יותר של תעסוקה נשית מקומית.

התכנון מתבסס על שכבות המתגלות בחתך – מהתת קרקע ועד לתשתית החדשה שמתלבשת על הגגות. וביחד כל מרכיבי המערכת מייצרים מנגנון כלכלי חדש שמחייה מרחב מוזנח ונטוש.

המטרה מהתכנון היא העצמה נשית, לא רק על ידי העצמאות הכלכלית אלא גם על ידי שבירתה של ההגמוניה הגברית מבפנים, בדרכים הדוחים את המצב הקיים והמתמודדים עם המציאות החברתית המורכבת בצורות עקיפות ומאחורי דלתות סגורות כסוג של ביקורת על מה מקובל, מה אפשרי ומה מותר לאישה.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
אסראא עומרי
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים

פרויקטים נוספים בסטודיו