כיסים אורבניים

פרויקט גמר 2021
כיסים אורבניים

מרחבים ציבוריים פתוחים מהווים אוויר לנשימה עבור תושבי העיר. מקומות כמו פארקים, גינות וכיכרות ציבוריות מספקים לאנשים הפוגה מהאינטנסיביות של העיר, מהרעש והזיהום ומאפשרים מקומות מפגש, טיול או מנוחה. 

גידול האוכלוסייה, פיתוח אינטנסיבי ועלייה בכמות השטח הבנוי מהווים סכנה קיומית לנוכחותם של מרחבים אלה ברקמה העירונית, בעוד הם הכרחיים לרווחת התושבים יותר מתמיד.

שכונת הדר בחיפה מהווה קרקע פורייה לבחינת מערכת היחסים בין הסביבה הבנוייה למרחבים הפתוחים השזורים בה. בניית השכונה לוותה באתגרים טופוגרפיים רבים, להם נמצאו מגוון פתרונות יצירתיים בכדי לאפשר קיום חיים עירוניים סדירים. פתרונות אלו הותירו מגוון רחב של כיסי שארית ברקמה העירונית.

הפרוייקט עוסק בליקוט כיסים נטושים ומוזנחים אלו והפיכתם למרחבים ייחודיים, נגישים, מזמינים ומושכים אשר ביכולתם להפוך לנקודת חוזק בשכונה.

הנחיית עבודה
פרופ' אדר' ברכה חיוטין
ד"ר אדר' דקלה יזהר
הנחיית מחקר
אדר' ליאת אייזן
אדר' אלעד הורן
איה קול
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
כיסים אורבניים
כיסים אורבניים
כיסים אורבניים

פרויקטים נוספים בסטודיו