יחיד[ה]יות

פרויקט גמר 2023
בוגרים 2023

הפרויקט עוסק בקשר המרחבי של הסביבה הבנויה ויח' המגורים בפרט מתוך התבוננות על אופיים המשתנה של בתי האב במרוצת השנים, זאת במקביל להשתנות דפוסי החברה והופעת דפוסים ותופעות חדשות כגון בדידות,

הפרויקט מבקר את היחס הנהוג בבואם של מתכננים לתכנן עבור צורת מגורים יחידאית כיום, צורת תכנון זאת שאמנם יעילה, אך מתייחסת למגורים כאל חווית איחסון. ואינה מתחשבת בצרכים הרגשיים והנפשיים של האדם.  במקביל הפרויקט סוקר את הפתרונות בשוק הדיור, כגון דירות מפוצלות ותכנון יחידות חדשות עבור יחידנים, ונמצא כי קיים, חוסר התאמה במימד הפרוגרמתי החוויתי אשר מעצים את תחושת הבדידות בקרב יחידניים.  

בעקבות מחקרים ומיפויים שנעשו, הפרויקט מציג חזון עבור תכנון עתידי ליחידניים הנועד למזער את תחושת הבדידות בקרבם תוך שימור על רצונם לחיות לבד. עקרונות התכנון שננקטו, פירוק מרכיבי היחידה מהבניין והבלוק וביטול המסדרון לדוגמא, נעשו מתוך מחשבה על הכנסת מידע חיצוני פנימה, יצירת מפגשים מזדמנים בין הדיירים והפגת תחושת הבדידות.

יישום סידור זה נעשה  במתחם לודוויפול שבתל אביב. מתחם זה הינו מעין אי תנועה שבעברו היה שכונה חיה ונושמת וכעת נמצא במצב של התפוררות. מבתי אב מתפרקים אלו צומחות יחידות המגורים הוורטיקליות המוצעות המבקשות לנצל את המרחב העשיר במידע והתנועה לטובת הדיור היחידני ובמקביל היחידות תורמות בתורן להחייאת אי התנועה לודוויפול.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
בוגרים 2023
יניב גלר
מסלול ארכיטקטורה ובינוי ערים
בוגרים 2023
בוגרים 2023
בוגרים 2023

פרויקטים נוספים בסטודיו