טייבה | העיר הרב שכבתית

פרויקט גמר 2022
פאדי מסארוה

הישוב הערבי טייבה הוכרז כעיר בשנת 1990, היישוב התפתח במהלך השנים האחרונות מכפר לעיר והתפשט כמעט על כל שטח השיפוט המתוכנן. כיום יש מחסור גדול בקרקעות מתוכננות לצורך דיור, מרחבים פתוחים, מבנים ציבוריים ומרחבי תעסוקה בישוב.

הפרויקט שלי מבקש לתת מענה להתפתחות הישוב הערבי דרך הצמחה והחייאה של מרכז העיר ההיסטורי. מרכז, אשר ננטש בתהליכי הגידול העירוניים הידרדר והתרוקן וכיום מתגוררת בו בעיקר אוכלוסייה חלשה; יש בו מחסור בתשתיות ושירותים ציבוריים והקושי לתכננו נובע בעיקר ממבנה הבעלות על הקרקע.

טייבה היא מקרה בוחן לעוד ערים בארץ אשר זהות בסיפורן והן מנסות להתמודד עם סוגיות משותפות בקונטקסט רחב. העיר נחשבת כאחת היישובים הערביים הגדולים ביותר השייך לאזור השרון במרכז הארץ, כיום גרים בעיר 45,345 תושב. בשנים האחרונות תושבי היישוב עדים לשינוי בחזות העיר שמובילה הרשות המקומית. אך אלו צעדים על פני השטח; עדיין נעדרים מרכיבים המחוללים תהליכים עירוניים עמוקים שיכולים להוביל לשגשוג כלכלי ובעיקר רפורמות שקשורות לקרקע, תכנון, מרחבים ציבוריים, תשתיות, תעסוקה ובטחון חברתי ואישי.

הנחיית עבודה
פרופ"ח גבי שורץ
ד"ר דקלה יזהר
הנחיית מחקר
ד"ר רונן בן אריה
פאדי מסארוה
פאדי מסארוה
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
פאדי מסארוה
פאדי מסארוה
פאדי מסארוה

פרויקטים נוספים בסטודיו