האדמה מדברת ערבית – الأرض بتتكلّم عربي

פרויקט גמר 2023

הפרויקט מייצג תגובה לתוצאות מאבקו של העם הערבי הפלסטיני בשנת 1948, תוך התמקדות בטרנספורמציה הכפויה של שכונת "ואדי סליב", אחת השכונות הערביות ההיסטוריות של חיפה. באמצעות מנגנון שחזור היסטורי מוסיקלי-אדריכלי של התקופה שקדמה לאירוע "הנכבה" ("האסון"), הפרויקט הוא ניסיון ליצירת הרמוניה בין העבר להווה דרך גישור על השינויים שהתחוללו במרחב לאורך השנים.

במקביל, הפרויקט גם מנסה לבחון כיצד ניתן ליצור ארכיטקטורה שבדומה למוסיקה נעה על ציר הזמן וגורמת לנו להיזכר בהיסטוריה ובמרחבים הבנויים שהיא התחוללה בהם.

הפרויקט מתמקד באזור בין רחוב "אל-בורג" "לחמאם אל-באשה", ובקווי המתאר של המבנים אשר נהרסו באופן מלא או חלקי ועומדים היום ריקים מתושבים.

הפרויקט מחייה באמצעים מוסיקליים ואדריכליים את מסלול ההליכה היומיומי של סבי, שוואדי סליב הייתה שכונת מגוריו, דרך המבנים והשבילים שהיו בה ונעלמו. ההרס שעברה השכונה כחלק ממדיניות עירונית מכוונת מאז 1948 גרמה למחיקת חלק מהבניינים והדרכים שקישרו ביניהם, והמספר הקטן של הבניינים שנותרו מהשכונה המקורית גם הם נתונים בחלקם תחת איום ההריסה. במקביל מבני קריית הממשלה, המשרדים והמגורים החדשים בהיקף השכונה מנעו את התרחבותה.

הפעולה האדריכלית שמבוססת על הפעולה המוסיקלית באה להחזיר לתודעה את מה שנמחק ואת זיכרון העבר הנעדר.

הנחיית עבודה
אדר' שמעיה צרפתי
אדר' ישי וול
הנחיית מחקר
ד"ר אור אלכסנדרוביץ'
בוגרים 2023
רנים ג'עפר
תוכנית ארכיטקטורה ובינוי ערים
בוגרים 2023
בוגרים 2023

פרויקטים נוספים בסטודיו