בשורת נצרת| פיתוח עירוני תוך שימור איכויות היסטוריות בעיר

פרויקט גמר 2022

מדרגות בניה צפופה ורחובות צרים, בין מטעי הזיתים ועצי הפרי, ומתחת לסוכות הגפנים התושבים נפגשים. כך תיראה אחת השכונות החדשות בעיר הבשורה ב- 2050!   

 

נצרת, הינה העיר הערבית הגדולה במדינה. לעיר משמעויות דתיות, תרבותיות והיסטוריות רבות. בדומה לערים ערביות שהוקמו לפני קום המדינה, התפתחותה של נצרת התרחשה באופן ספונטני חסר תכנון. כיום, העיר סובלת מבעיות רבות; תשתיות מוזנחות, בעלויות פרטית, צפיפות, תכסית קרקע מבונה וחוסר בשטחים פתוחים. בעיות אלה יחמירו עקב ציפוף האוכלוסין, הצורך הגובר לשטחים איכותיים, ומשבר האקלים.

כיום העיר מהווה ליבה צפופה, מוקפת בעיר נוף הגליל, כפרים ערביים, שטחי כנסייה פרטיים, ובשטחים טבעיים ערכיים כמו הר הקפיצה, דבר שמקשה על התרחבות העיר. במקביל, כצורך בהתפתחות העיר, תכניות רבות לשכונות חדשות מתוכננות להיבנות על שטחים פתוחים מועטים שנשארו, בלי להתחשב בערכן, ובתוצאות לוואי של הריסתן.

 

בראיה רחבה, הפרויקט מציע יצירת רשת עירונית, "הטבעת הירוקה", שתהווה תשתית ציבורית חדשה לתושבי נצרת, במטרה ליצור עיר חסונה חברתית, סביבתית ואקלימית. הרשת מתבססת על מספר אסטרטגיות; הגדרת אזורי התחדשות עירונית ופיתוח חדשים, הגדרת שטחים פתוחים ציבוריים, וטיפול ברחובות ובדרכים קיימים כצירים ירוקים. הכל תוך התבססות על מרחבים קיימים, חיבור למרכז העיר ולשטחים הטבעיים המקיפים את העיר.

 

שכונת הגליל, הנמצאת על מדרון מטעי זיתים עתיקים, הינה חלק מהטבעת הירוקה. כיום, היא נמצאת בשלב בנייה, וכבר היום בלוקים של בניה מודרנית, משטחי אספלט ותשתיות החלו לכסות השטח. השכונה היא דוגמא לפיתוח העכשווי הטיפוסי אשר בא על חשבונם של שטחים פתוחים איכותיים הנחשבים למשאב מוגבל. הפרויקט מציע אלטרנטיבה תכנונית, ומגדיר אזורי בנייה חדשים לשם שימור מטעי הזיתים שעתידם להיבנות, בנוסף לשילוב ושחזור אלמנטים מהתרבות המקומית ואיכויות העיר ההיסטוריים.

 

החלטה על אזורי בניה חדשים ויצירת שלד ירוק שכונתי, הם הפעולות המרכזיות לתכנון השכונה החדשה. על השטח של מטעי הזיתים, יפותח פארק שכונתי המשמר את הזיתים העתיקים ומשלב בתוכו פרוגרמות ציבוריות; שוק, אזורי שהייה, בוסתן ותצפית. בנוסף לטיפול במים על ידי שילוב תעלות מסורתיות. הפארק יתחבר עם אזור הבניה החדשה, אשר משלב בניה הדרגתית, צירים הליכתיים, מרחבים קהילתיים כמו שטחי ליקוט וצמחיה מקומית.

חיזוק הקשר של השכונה עם סביבתה יתבצע על ידי התחדשות עירונית ופירוק חלק מאזור התעשיה, משיכת צירי זיתים מאזור התעשיה עד לשכונה, וחיזוק רחוב הכניסה של נצרת כשדרה עירונית ירוקה.

הנחיית עבודה
אדר' נוף מתניה ז"ק
אדר' נוף עליזה ברוידא
אדר' נוף איזבלה לוי
הנחיית מחקר
ד"ר שירה וילקוף
שהד אבו אחמד
מסלול אדריכלות נוף

פרויקטים נוספים בסטודיו